Δ/νση Δασών Γρεβενών: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλογών ενδιαφερόμενων για δημόσιες συμβάσεις

Η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2018

ΚΑΛΕΙ

1. τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους ανά κατηγορία έργων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή στις ειδικότερες εργασίες αυτών:

– Οδοποιίας
– Έργα Πρασίνου

2. τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

– Συγκοινωνιακών Έργων (10)
– Τοπογραφίας (16)
– Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
– Γεωτεχνικές (21)
– Εδαφολογικές (22)
– Δασικές (24)
– Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
– Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Γρεβενών, Διοικητήριο Γρεβενών, ΤΚ 5100, στο Ισόγειο, έως και Δευτέρα, 05/3/2018.

Για τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους έργων, η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα ή αντίγραφο Ειδικού Πτυχίου Εργοληπτικού Δημοσίου Δασικού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε.), το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

Για τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

Πληροφορίες στα τηλ. 2462353388, -387 κ. Βαρσάμη Αγορίτσα.

.

.

.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: