Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Π.Ε. Ηλείας 

Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών OTA: Πύργου και Λεχαινών, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την αριθμ. 317417/19-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΚΡΟΡ1Φ-ΔΤΚ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ηλείας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ηλείας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδατης Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα τής με αριθμό 317417/19-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΚΡΟΡ1Φ-ΔΤΚ) απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 319830/21.12.2017 (Δ´ 39/09.02.2018) Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών  (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 13.02.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: