Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της ΠΕ Εύβοιας

​Σε ισχύ τέθηκε από τις 8 Φεβρουαρίου 2018 η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  για τη μερική κύρωση του δασικού  χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ. αρ. 4371/227441/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ν00ΟΡ10-ΚΛΜ)  απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας, κατά εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄).

Από την ημερομηνία δημοσίευσης (ΦΕΚ 30/ΤΕΥΧΟΣ Δ/ 08/02/2018) της εν λόγω απόφασης, οι ανωτέρω δασικοί χάρτες καθίσταται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας  στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμ.  4371/227441/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ν00ΟΡ10-ΚΛΜ)  απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας, αποτελούν τους προσωρινούς δασικούς χάρτες, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Σχετική απόφαση:
Αριθμ. 4429/229114 (Δ´ 30/08.02.2018) Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 21.02.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: