Δασαρχείο Καπανδριτίου: Χώρος εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων

Στον καθορισμό χώρου εντός του οποίου επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους κυνηγετικό όπλοπροχώρησε το Δασαρχείο Καπανδριτίου, στη περιοχή Μαραθώνα Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του.

Το συνολικό εμβαδόν της Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων (ΖΕΣ) ανέρχεται στα 4.594 στρέμματα. Τα όρια περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική απόφαση και απεικονίζονται σε απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, καθώς και σε ορθοφωτογραφία, που τη συνοδεύουν.

Όπως αναφέρει η απόφαση, η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

α) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι τους – κύριοι τους – συνοδοί τους – φυλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.

β) Χρονικά η εκπαίδευση επιτρέπεται καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του.

γ) Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπωροφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, εκτός αν υπάρχει η συγκατάθεση των ιδιοκτητών

δ) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχληση του. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι οι ανωτέρω όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματα τους. 

ε) Οι εκπαιδευτές των κυνηγετικών σκύλων θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην προκληθεί θανάτωση ή τραυματισμός θηράματος εκτός κυνηγετικής περιόδου, διότι θα διώκονται με τις διατάξεις του Νόμου περί παράνομης θήρας. 

στ) Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων κατά τη νύχτα στην ύπαιθρο ελεύθερα ή υπό επιτήρηση. 

ζ) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση της Ι.Ε. Μαραθώνα εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα. 

η) Οι κυνηγετικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τοποθετήσουν ενημερωτικές πινακίδες στην περιοχή εκγύμνασης σκύλων με δικά τους έξοδα και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καπανδριτίου. 

θ) Οι Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

ι) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κλπ. 

κ) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στην παραπάνω περιοχή με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δασαρχείου Καπανδριτίου. 

λ) Η παρούσα Απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στην παραπάνω έκταση τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημιά προς τρίτους θα βαρύνει των εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά. 

μ) Σε περίπτωση που απαγορευθεί το κυνήγι για οποιονδήποτε λόγο, αυτόματα παύει και η ύπαρξη – χρήση της ζώνης εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

ν) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Περιγραφή Ορίων Ζώνης Εκγύμνασης Σκύλων (ΖΕΣ)

ΠεριοχήΜαραθώνας Αττικής. Εμβαδόν ΖΕΣ: 4.594 στρ.
Η ζώνη εκγύμνασης σκύλων άρχεται από το σημείο (Α), το οποίο βρίσκεται στην αρχή της συμβολής του κεντρικού επαρχιακού δρόμου Μαραθώνα-Γραμματικού με τον δρόμο Μοτοκρός. Από το σημείο (Α), ακολουθεί τον επαρχιακό κεντρικό δρόμο Μαραθώνα-Γραμματικού προς Γραμματικό μέχρι το σημείο (Β), όπου βρίσκεται το βρυσάκι του χώρου αναψυχής, σχεδόν απέναντι από το κοιμητήριο Άνω Σουλίου. Από το σημείο (Β), με νοητή ευθεία γραμμή και ανατολική φορά, κατευθύνεται στο σημείο (Γ). (Το σημείο αυτό, βρίσκεται στην συμβολή του δρόμου προς το Μοναστήρι Αγίου Ραφαήλ με τον δασοαγροτικό δρόμο. Απέναντι από την συμβολή αυτή υπάρχει το παλιό εγκαταλελειμμένο μαντρί του Α. Πιλιχού). Από το σημείο (Γ), ακολουθεί τον δρόμο προς το Μοναστήρι Αγίου Ραφαήλ μέχρι το σημείο (Ι), το οποίο είναι το νοτιοανατολικό άκρο της ιδιοκτησίας του Μοναστηριού. Από το σημείο (Ι), με νοητή ευθεία γραμμή και βορειοανατολική κατεύθυνση, ενώνεται με το σημείο (Ε), που είναι η κορυφή ακριβώς πάνω από το Μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. Από το σημείο (Ε), καταλήγει με νοητή ευθεία γραμμή και κατεύθυνση βορειοανατολική στο σημείο (ΣΤ), την ψηλότερη κορυφή της οροσειράς του Λιγκοβουνίου. Από την κορυφή αυτή (σημείο ΣΤ) κατευθύνεται με νοητή ευθεία γραμμή και νοτιοανατολική κατεύθυνση στην τελευταία και χαμηλότερη κορυφή της οροσειράς του Λιγκοβουνίου η οποία είναι το σημείο (Ζ). Από το σημείο (Ζ), κατευθύνεται με νοητή ευθεία γραμμή και νοτιοδυτική κατεύθυνση στο σημείο (Η), που είναι η χαμηλότερη κορυφή της οροσειράς Σταυροκοράκι. Από εκεί, σημείο (Η), με νοητή ευθεία γραμμή και νοτιοδυτική κατεύθυνση συναντάται με το σημείο (Θ). (Το σημείο (Θ) βρίσκεται στην κορυφή που υπάρχει περίπου 600m πάνω από τον οικισμό Πολυτέκνων και σε βορειοδυτική κατεύθυνση από αυτόν). Εκ του σημείου (Θ) με νοητή ευθεία γραμμή και κατεύθυνση νοτιοδυτική βρίσκει το σημείο (Ι). (Το σημείο (Ι) βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στις κεραίες, συγκεκριμένα στη διπλή κολόνα της ΔΕΗ με μετασχηματιστή, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του τελευταίου ελιγμού του δρόμου). Από το σημείο (Ι) ακολουθεί τον δρόμο προς Κοκκινάδεζα μέχρι να συναντήσει το σημείο (Κ). (Το σημείο (Κ) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 170m από το τελευταίο σπίτι της Ι.Ε. Μαραθώνα, όπου τελειώνει ο τσιμεντοστρωμένος δρόμος και πιο συγκεκριμένα εκεί όπου υπάρχει κολόνα της ΔΕΗ μεσαίας τάσης. Από το σημείο (Κ) κατευθύνεται προς το σημείο (Λ) με νοητή ευθεία γραμμή και κατεύθυνση βόρεια. (Το σημείο (Λ) βρίσκεται στην μοναδική σιδερένια δεξαμενή, πάνω στην απότομη στροφή του δρόμου Μοτοκρός). Τέλος, από το σημείο (Λ) ακολουθεί το δρόμο του Μοτοκρός μέχρι το σημείο (Α), σημείο έναρξης της ζώνης.

Σχετικό αρχείο:
Απόφ. Δασάρχη Καπανδριτίου Αριθμ. Πρωτ. 1466/31.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΖΖ0Ρ1Κ-ΠΚΨ) «Χώρος εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καπανδριτίου»

 

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 19.03.2017ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: