Η ΕΕ επιστρατεύει τα δάση της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (Γραφήματα)

Μάθε πως η ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση της για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Γράφημα 1

Τα δάση στην ΕΕ

Στην ΕΕ υπάρχουν 182 εκατομμύρια εκτάρια δασικής έκτασης. Συνολικά, καλύπτουν το 43% της έκτασης της ΕΕ, με ​​7 κράτη μέλη (Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία) να κατέχουν περισσότερο από το 70% των δασικών εκτάσεων. Η δασική κάλυψη ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Γράφημα 2

Γιατί είναι σημαντικά τα δάση;

Τα δάση παρέχουν πολυάριθμες υπηρεσίες στο οικοσύστημα: βοηθούν στην προστασία του εδάφους (κατά της διάβρωσης), αποτελούν μέρος του κύκλου του νερού, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα λειτουργώντας ως οικοσύστημα πολυάριθμων οργανισμών ενώ ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα.

Τα υγιή δάση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, επειδή συλλέγουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η ΕΕ λαμβάνει υπόψη αυτήν την βασική ιδιότητα των δασών στην πολιτική της για το κλίμα, χάρη στη νομοθεσία που συζητήθηκε πρόσφατα σχετικά με τον τομέα LULUCF.

Τί είναι ο τομέας LULUCF;

Ο τομέας LULUCF (χρήση της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομία) περιλαμβάνει κυρίως δασικές και γεωργικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις γης που έχουν αλλάξει χρήση.

Ο τομέας αυτός εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μέσω της αλλαγής στη χρήση της γης (ιδίως από δάση σε αρόσιμες εκτάσεις), αποψίλωση (αποκοπή δασών) και γεωργική γη (ζώα όπως αγελάδες ή γεωργικά εδάφη).

Πρόκειται όμως για τον μοναδικό τομέα που μπορεί να απομακρύνει το CO2 από την ατμόσφαιρα κυρίως μέσω υπαρχόντων και νέων δασών. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν το 10,9% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κάθε χρόνο.

Γράφημα 3

Ποια είναι η πρόταση της ΕΕ;

  • Το ΕΚ θέλει να αποτρέψει τις εκπομπές που προέρχονται από την αποψίλωση των δασών
  • Θέλει να εισαχθεί η υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να αντισταθμίσει τις αλλαγές στη χρήση της γης (που προκαλούν εκπομπές CO2) βελτιώνοντας τη διαχείριση ή την αύξηση της δασικής τους κάλυψης (λόγω της απορρόφησης του CO2 από τα δάση)
  • Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο από το 2021 και μετά και είναι σύμφωνο με τη συμφωνία του Παρισιού

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων

Τρεις νομοθεσίες συζητούνται προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος (= μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 σε όλους τους οικονομικούς τομείς).

  • αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες)
  • Καταμερισμός προσπάθειας σε εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων από τις μεταφορές, κατασκευές, τα απόβλητα και τη γεωργία
  • τη χρήση γης, τη μεταβολή της χρήσης γης και τη ρύθμιση της δασοκομίας (LULUCF)

Επόμενα βήματα

Εισηγητής της πρότασης είναι ο Νόρμπερτ Λίνς (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γερμανία)

Η πρόταση για το LULUCF αναμένεται να συζητηθεί τη Δευτέρα, 16 Απριλίου, στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συνεδρίαση εδώ!


 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Πολιτική, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: