Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ νέο Μέλος του si-Cluster

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης (ΕΔΔΤ) αποτελεί την πρώτη ακαδημαϊκή μονάδα του ΑΠΘ κι από τις ελάχιστες στον τομέα παρατήρησης της Γης που, εξαιτίας των διεθνών του διακρίσεων στην αξιοποίηση των δεδομένων Παρατήρησης Γης και στην εφαρμογή των γεωχωρικών τεχνολογιών στους τομείς της διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων, της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της παρακολούθησης του περιβάλλοντος γενικότερα, γίνεται μέλος του si-Cluster.

Το εργαστήριο έγινε μέλος του  Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (siCluster) ως αναγνώριση του πρωτοποριακού έργου που εκτελεί. Στο Συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχουν μόνο εργαστήρια και φορείς που έχουν μεγάλο και τεκμηριωμένο ερευνητικό έργο για το λόγο αυτό υποστηρίζεται από τη Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ).

Από τη συμμετοχή του ΕΕΔΤ στο si-Cluster προκύπτουν αμοιβαία οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:

  • οι καινοτόμες μεθοδολογίες και αλγόριθμοι που αναπτύσσονται από το εργαστήριο μπορούν να μετατραπούν ευκολότερα σε επιχειρησιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και βιομηχανικούς φορείς που συμμετέχουν στο si-Cluster, και
  • το si-Cluster και η Ελληνική διαστημική βιομηχανία ενδυναμώνει σημαντικά τη συμμετοχή της, σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς της παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, και της κλιματικής αλλαγής.

Σε ερευνητικό επίπεδο το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ ασχολείται με:

  • Την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος,
  • Τη διαχείριση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων,
  • Τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, και
  • Την εκτίμηση και παρακολούθηση της δασικής βιομάζας στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών, όπως το LULUCF.

Ο καθ. Ιωάννης Γήτας, Διευθυντής του Εργαστηρίου, δήλωσε σχετικά: “Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ομάδα μας η ένταξη του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης στον καινοτόμο συνεργατικό σχηματισμό του si-Cluster. Θεωρούμε ότι με τη συμμετοχή αυτή θα δοθούν ευκαιρίες για νέες και γόνιμες συνεργασίες με τα υπόλοιπα μέλη του Cluster με σκοπό, αφενός την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, και αφετέρου την περαιτέρω ανάδειξη της χώρας στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών’’.

.


 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: