Το έργο LIFE Forestlife στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οι επισκέπτες της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (8 – 16 Σεπτεμβρίου 2018) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο LIFE ForestLife και τις δράσεις του στο περίπτερο της Δασικής Υπηρεσίας.

Το έργο LIFE ForestLife εστιάζει στα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Επιχειρεί να ενισχύσει τις συνεργασίες, να προωθήσει την ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών, να ενδυναμώσει τις δεξιότητες του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και όσων υπηρεσιών, οργανισμών και οικονομικών φορέων εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου. Παράλληλα, αναδεικνύει τα δάση και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την προστασία και διατήρησή τους. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

  • Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, νομοθεσία, πολιτικές για τη φύση, εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις, μελέτες, κατευθύνσεις δασικής διαχείρισης. Η Πύλη δίδει έμφαση στα δάση του Δικτύου Natura 2000 και ενσωματώνει διαδραστικά εργαλεία που διευκολύνουν τη συνέργεια των μελών της Δασικής Υπηρεσίας.
  • Σεμινάρια κατάρτισης, εκπαιδευτικά εργαλεία και κατευθύνσεις σε θέματα δασικής διαχείρισης και βιοποικιλότητας, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αποκατάστασης και ανόρθωσης δασών, αναψυχής και διαχείρισης επισκεπτών, αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης.
  • Διαδικτυακή Εφαρμογή (App) για τα δάση της Ελλάδας, μέσω της οποίας, ο χρήστης μπορεί να εντοπίζει τα δάση που επιθυμεί, να αντλεί πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητές τους, για σημεία ενδιαφέροντος, μονοπάτια και διαδρομές, επιτρεπόμενες δραστηριότητες, υποδομές αναψυχής κ.ά.
  • Ηλεκτρονική έκδοση (e-book) του βιβλίου «Τα δάση της Ελλάδας» που παρουσιάζει τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας και τα οφέλη τους για τον άνθρωπο και τη φύση.
  • Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό προβολής του έργου.

Το έργο LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE14 GIE/GR/000304) με τίτλο «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» (ForestLife) υλοποιείται από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

EKBY, Tηλ. 2310 473432
Ιστοσελίδα http://forestlife.gr
https://www.facebook.com/ForestLifeProjecttwitter https://twitter.com/LIFE_ForestLife

 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: