Επιβολή αυστηρών περιορισμών και αλλαγές στο κυνήγι του αγριόχοιρου

Αυστηροί περιορισμοί και αλλαγές στο τρόπο άσκησης της θήρας του αγριόχοιρου θα επιβληθούν σε περίπτωση επιβεβαίωσης της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη χώρα μας, είτε σε χοίρους είτε σε αγριόχοιρους.

Επιπρόσθετα, είναι αδύνατο να προβλεφθεί η διάρκεια ισχύος των περιορισμών αυτών, αφού πρόκειται για νόσημα δύσκολο να εκριζωθεί στις χώρες στις οποίες ενδημεί και το οποίο επηρεάζει τους πληθυσμούς των αγριόχοιρων, τη διαχείριση των θηραμάτων και τη θήρα γενικότερα.

Για το ίδιο θέμα:
Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και ο ρόλος των Ελλήνων κυνηγών στην πρόληψη της εμφάνισής της

Τα παραπάνω επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε έγγραφο της προς τη Κυνηγετική Συνομοσπονδία και το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΑΑΤ. Το έγγραφο, που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους κυνηγετικούς συλλόγους, ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία.

Στις 31 Αυγούστου 2018 επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε έδαφος της Βουλγαρίας. Η εστία εντοπίστηκε στο χωριό Tutrakantsi στην περιφέρεια της Βάρνα και αφορά μια μη εμπορική εκμετάλλευση, όπου εκτρέφονταν επτά χοίροι για πάχυνση (backyard), από τους οποίους οι τέσσερις πέθαναν, ενώ οι υπόλοιποι θανατώθηκαν. Ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης τριών και δέκα χιλιομέτρων γύρω από την εστία, αντίστοιχα. Όλες οι μετακινήσεις ζώντων χοίρων στην Περιφέρεια της Βάρνα απαγορεύτηκαν, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/60 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, «πρόκειται για νόσημα εξαιρετικά μεταδοτικό λόγω του ρόλου των αγριόχοιρων ως δεξαμενή του ιού και της επιβίωσής του στο περιβάλλον και το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχεία εξάπλωση».

Ο κομβικός ρόλος των κυνηγών

Αυτό που τονίζεται ιδιαίτερα είναι o κομβικός ρόλος των κυνηγών στη διαχείριση του νοσήματος. Οι κυνηγοί μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλους, μέσω της μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων καθώς και της προσεκτικής τήρησης των κανόνων βιοασφάλειας.

Η αυστηρή τήρηση των τελευταίων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του νοσήματος από περιοχή σε περιοχή ή από τις δασικές εκτάσεις σε κατοικημένες περιοχές με χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι κυνηγοί πρέπει να είναι ενήμεροι και να επαγρυπνούν για την ανίχνευση ασυνήθιστου αριθμού νεκρών αγριόχοιρων (ιδίως αν έχουν αιμορραγικές αλλοιώσεις) ή ύποπτων συμπτωμάτων στους πληθυσμούς τους (κατάπτωση, ασυνήθιστη συμπεριφορά).

Σε κάθε περίπτωση, οι κυνηγοί πρέπει να καλούν άμεσα τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση υποψίας του νοσήματος καθώς και τηρούν σχολαστικά τους κανόνες βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια της θήρας αλλά και κατά τη διαχείριση των θηραμάτων.

«Παρακαλούμε για την επαγρύπνηση όλων των κυνηγών και κυνηγετικών συλλόγων σε όλη τη Χώρα και ιδίως στα βόρεια σύνορα της, ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές να εξασφαλίσουμε την αποτροπή εισόδου του νοσήματος στη Χώρα μας», καταλήγει το έγγραφο.


Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 05.09.2018


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: