Αποθετήριο «Θεόφραστος» από το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, για το περιβάλλον και τη δασική επιστήμη

Ο «Θεόφραστος» απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με τη Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), ένα από τα παλαιότερα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας με δράση 90 χρόνων, διαθέτει τώρα το επιστημονικό του περιεχόμενο σε υποδομή αποθετηρίου ΕΚΤ. Το αποθετήριο «Θεόφραστος» προσφέρει ανοικτή πρόσβαση στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου, το οποίο είναι οργανωμένο σε θεματικές που αντανακλούν το ποικίλο και πλούσιο περιεχόμενό του. Οι συλλογές του αποθετηρίου περιλαμβάνουν άρθρα, μελέτες, διατριβές, χάρτες, βίντεο και ηχογραφήσεις, και αποτυπώνουν τις ανθρωπογενείς και φυσικές εξελίξεις στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Το περιεχόμενο του αποθετηρίου αποτυπώνει το σημαντικότατο έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα μέσω αειφορικής διαχείρισης, στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας, της ζωτικότητας και της υγείας των δασικών μας οικοσυστημάτων.

Ένας από τους στόχους του αποθετηρίου είναι η περαιτέρω διάχυση και αξιοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας που διαθέτει το ΙΜΔΟ. Για τον σκοπό αυτό έχουν ενσωματωθεί θησαυροί εξειδικευμένων δασικών και περιβαλλοντικών όρων, άδειες διάθεσης περιεχομένου, καθώς και εξελιγμένες υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης, ενώ προσφέρονται και επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες, όπως εξαγωγή βιβλιογραφικής αναφοράς, σύσταση τεκμηρίου, καθώς και διαμοιρασμό του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο «Θεόφραστος» απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με τη Δασοπονία και το Φυσικό Περιβάλλον. Δικαίωμα κατάθεσης υλικού έχει μόνο το προσωπικό του ΙΜΔΟ (ερευνητικό και επιστημονικό), ενώ δικαίωμα εγγραφής και χρήσης έχουν όλοι οι εν δυνάμει χρήστες του.

Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) έχει ως κύριο στόχο του την υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ για οργάνωση, τεκμηρίωση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ απευθύνεται σε ένα διευρυμένο φάσμα φορέων επιστήμης, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Μέσω της υπηρεσίας οι φορείς περιεχομένου μπορούν να οργανώσουν, να διαχειριστούν και να διαθέσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο σε διαδικτυακές πλατφόρμες αποθετηρίων, με τη χρήση διεθνών προτύπων και πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως είναι οι τεχνολογίες νέφους και το μοντέλο Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software As A Service ή SaaS).

Πρόκειται για μια δημόσια ανταποδοτική υπηρεσία του ΕΚΤ που εξυπηρετεί στην οργάνωση, τεκμηρίωση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου. Η υπηρεσία συνοδεύεται από μία δέσμη συμπληρωματικών υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης, εκπαίδευσης και οδηγιών για την επιμέλεια του περιεχομένου. Οι φορείς που λαμβάνουν την υπηρεσία αναδεικνύουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο και ως εκ τούτου αυξάνεται η απήχησή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το κοινό αποκτά πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, που μπορεί να το αξιοποιήσει στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

http://www.ekt.gr/ΚατηγορίεςΔασική έρευνα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: