«Πόθεν έσχες» και για τους αναπληρωτές προϊσταμένους των Δασαρχείων και των Δασονομείων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με αλλαγές για το «πόθεν έσχες» και των υπόχρεων υποβολής.

Το νομοσχέδιο φέρει τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» και περιλαμβάνει αλλαγές ως προς τα υπόχρεα πρόσωπα για την κατάθεση του «πόθεν έσχες».

Σύγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Με τις νέες διατάξεις επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι κατά νόμον αναπληρωτές των προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων.

Όπως αναφέρει η Αιτιολογική – Εισηγητική Έκθεση, «με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ΣχΝ προστίθενται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων στους υπόχρεους δήλωσης περιουσιακής κατάστασης».ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: