Οι εμπλεκόμενοι φορείς συζητούν τον τρόπο διαχείρισης των πυρκαγιών υπαίθρου και δασών

Συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο λειτουργίας και την πρόοδο των εργασιών έδωσαν το πρωί της Τετάρτης τα μέλη της Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα.

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2018, η Επιτροπή θα διοργανώσει στην Αθήνα συνάντηση στρογγυλής τραπέζης προκειμένου να συζητήσει με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών τα προβλήματα που θα καταγραφούν και να ανακοινώσει τα πρώτα συμπεράσματα της ανάλυσης των στοιχείων που θα συλλέξει. Η τελική έκθεση με τα πορίσματα της Επιτροπής αναμένεται να υποβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (Global Fire Monitoring Center – GFMC), καθηγητής Dr. Johann Georg Goldammer, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου και συμφώνησαν στη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Επιτροπής, με σκοπό να αναλυθούν τα βαθύτερα αίτια του διαρκώς εντεινόμενου προβλήματος των πυρκαγιών που πλήττουν τον φυσικό πλούτο της χώρας και οδηγούν σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας με έντονη συμπεριφορά. Η Επιτροπή ανέλαβε να συντάξει μια έκθεση με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στο μέλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να υπογραμμίσει τον μακρόπνοο χαρακτήρα και την προοπτική του έργου της Επιτροπής, ο καθηγητής Dr. Johann Georg Goldammer την καθόρισε ως «Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα».

Η Επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα και εργάζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Αναλύει/αξιολογεί τα βαθύτερα αίτια που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου και των καταστροφικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018

2. Εξετάζει την επικινδυνότητα των πυρκαγιών στις συνθήκες της σύγχρονης εποχής και αξιολογεί το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των πυρκαγιών που αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα, την καταστολή και τον μετριασμό των συνεπειών των πυρκαγιών περιλαμβανομένων και των Διεθνών και Ευρωπαικών μηχανισμών υποστήριξης και βοήθειας

3. Αναπτύσσει προτάσεις για ρεαλιστικές πολιτικές και απαιτούμενες δράσεις για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη χώρα, μέσω μιας οριζόντιας εθνικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τη φυσική διάσταση των πυρκαγιών, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικών καταστροφών και οι αρνητικές συνέπειες των πυρκαγιών στο φυσικό οικοσύστημα και τους ανθρώπους.

Επιπλέον η Επιτροπή έχει ανοικτές διαδικασίες και λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς. Τα πέντε μέλη της, που ορίστηκαν με απόφαση του Πρωθυπουργού (Απόφαση Υ60/10-9-2018, ΦΕΚ 3397 Τεύχος Δεύτερο), και χρησιμεύουν ως σύνδεσμος με Έλληνες ειδικούς σε θέματα πυρκαγιών και με τους εμπλεκόμενους στο θέμα δημόσιους φορείς είναι οι: Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος (Εκπρόσωπος ομάδας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Αθήνα), Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Γεώργιος Ευτυχίδης (Κέντρο ΜΕλετών Ασφαλείας – KEMEA), Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και Δρ. Ιωάννης Μητσοπουλος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Στις εργασίες της Επιτροπής συνεισφέρουν ακόμη δύο επιμέρους ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει έναν αριθμό ανεξάρτητων επιστημόνων και επαγγελματιών με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των πυρκαγιών και δραστηριοποιούνται στον τομέα των δασών, της γεωργίας, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του αγροτικού και περιαστικού σχεδιασμού κ.α. Αυτές οι δύο ομάδες συμβάλλουν με τις απόψεις τους στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό σημαντικών και αναγκαίων αλλαγών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον επανασχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Goldammer εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την ευχή να γίνουν διακομματικά αποδεκτές οι τελικές προτάσεις της Επιτροπής και να υπάρξει πολιτική συναίνεση για την εφαρμογή των συμπερασμάτων λέγοντας πως δεν πρέπει το θέμα να αποτελέσει ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Επιπλέον ζήτησε ουσιαστικά ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σημειώνοντας πως υπάρχει ανάγκη εμπλοκής τους από το να γνωρίζουν και να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα πυροπροστασίας μέχρι το να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες. Αυτό όμως, ανέφερε, δεν σημαίνει πως με την ενίσχυση του εθελοντισμού θα πρέπει να υπάρχει μείωση στη δυναμικότητα των κρατικών φορέων που ασχολούνται με τη δασοπυρόσβεση ενώ επεσήμανε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί εάν ήταν αποτελεσματικό το σύστημα από τη στιγμή ανάθεσης της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εξέτασης επανεμπλοκής και της Δασικής Υπηρεσίας.

Πηγή: https://www.tovima.gr/ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: