Στο ΣτΕ η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων κατά του ΠΔ 99/2018 (επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών)

Προσφυγή της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων κατά του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018: “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”

Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων κατέθεσε σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”,  και συγκεκριμένα:

 1. Κατά της παραγράφου 2 του άρθρου 13, σύμφωνα με τα οποία οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν (μεταξύ των άλλων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων) και το δικαίωμα στην:

  “κδ.   Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.

  κζ.     Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.

  κθ.    Εκπόνηση Δασικών Μελετών”

 2. Κατά  της παραγράφου 2 του άρθρου 3, σύμφωνα με το οποίο οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν (μεταξύ των άλλων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων) και το δικαίωμα στην:

  “νβ.   Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών”, και

 3. Κατά της παραγράφου 2 του άρθρου 4, σύμφωνα με το οποίο οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί έχουν (μεταξύ των άλλων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων) και το δικαίωμα στην:

  “λ.     Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου”.

Το βασικό επιχείρημα αυτής της Αίτησης Ακύρωσης είναι ότι, όπως έχει αναγνωριστεί κατ’ επανάληψη (π.χ. ΣτΕ 1178/2003 κ.α.), προκειμένου να καθοριστούν και να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, αυτά θα πρέπει να τελούν σε άμεση αντιστοιχία με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι από τις σπουδές τους. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει για τα παραπάνω αντικείμενα και τους Μηχανικούς στους οποίους σκανδαλωδώς δίνονται τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Ακαδημίας 81  – 10678 Αθήνα
(Πρωινές ώρες: 210.82.27.171 και 210.82.31.340)
http://www.pkd.gr – email= info@pkd.gr

 ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: