Συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) με έδρα την Αθήνα

Στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), με έδρα την Αθήνα, για τα έτη 2019 – 2020, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 14594/2146/18-2-2019 υπουργική απόφαση συγκροτείται το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών με έδρα την Αθήνα, με τα εξής μέλη:

1) Την Μαρία Δημητροπούλου-Ανδρεάδου, Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Αθήνας, με αναπληρώτριά της την Σοφία Πανουτσακοπούλου, πρόεδρο Εφετών.

2) Την Άννα Καλαντζή, Εφέτη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Νικόλαο Κουτσούκο, Εφέτη.

3) Την Ελένη Κοτίτσα, Εφέτη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Άννα Λεοντίου, Εφέτη.

4) Την Γιολάντα Παπαρούνη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Σωτηρία Κοσμά, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

5) Τον Γεράσιμο Παπαγεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγου με Α ́βαθμό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Βασιλόπουλο, της ίδιας Υπηρεσίας του ίδιου κλάδου και βαθμού.

6) Τον Ιωάννη Ζιάζιαρη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Δασολόγο, με Α ́βαθμό προϊστάμενο του Δασαρχείου Καπανδριτίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κολοβό, υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Πειραιά του ίδιου κλάδου και του ίδιου βαθμού.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Παρασκευή Αργυριάδου, Δασοπόνο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής, με αναπληρώτριά της την Ειρήνη Αντωνακοπούλου, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει την 31-12-2020.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: