Επιτροπή για τη διαχείριση των ειδών άγριας πανίδας στο ΕΚΠΑΖ (Αίγινα)

Στον ορισμό συμβουλευτικής επιτροπής για τη διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) στην Αίγινα, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση της κατάστασης των φιλοξενούμενων ειδών άγριας πανίδας του ΕΚΠΑΖ (κτηνιατρική, φυσική κλπ) και η υποβολή πρότασης για τη διαδικασία και το χρόνο απελευθέρωσης – επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον ή την παράταση της περίθαλψης και φιλοξενίας τους.

Τον Οκτώβριο του 2018 είχε προηγηθεί απόφαση του αναπλ. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή της άδειας λειτουργίας του ΕΚΠΑΖ. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η αρμόδια πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ), μετά από αυτοψίες, εισηγήθηκε την αναστολή της λειτουργίας του ΕΚΠΑΖ, η οποία ίσχυε από το 2003. Επιπλέον, ορίζεται περίοδος έξι μηνών κατά την οποία το σύνολο των φιλοξενούμενων ειδών της πανίδας θα πρέπει να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας ή να απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τη κατάσταση των φιλοξενούμενων ειδών άγριας πανίδας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  1. Κομνηνού Αναστασία, Κτηνίατρο, καθηγήτρια Χειρουργικής-Συγκριτικής Οφθαλμολογίας,Ιατρικής Εξωτικών και Άγριων ζώων, Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Αρσένο, καθηγητή Κτηνιατρικής (Ζωική παραγωγή) – Θέματα Ευζωίας.
  2. Ξηρουχάκη Σταύρο, Βιολόγος, Δ.Ι.Π του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
  3. Γιακουμή Ελένη, ΠΕ Γεωτεχνικών- Δασολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  4. Φωτοπούλου Ελένη, Κτηνίατρο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(∆ΑΟΚ) Περιφέρειας Αττικής.
  5. Καρδακάρη Νίκη, Ορνιθολόγο, εκπρόσωπο από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε).
  6. Αικατερίνη Παπαμιχαήλ, Προϊσταμένη ∆ασονομείου Αίγινας με αναπληρώτρια την κ Θεοδωράκου Μαρία.

Σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης, η επιτροπή θα εξετάσει και θα κατηγοριοποιήσει τα φιλοξενούμενα είδη, σε απελευθερώσιμα και μη και θα προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δ.Π. το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης – επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και στον κατάλληλα για αυτά βιότοπο, των χαρακτηριζόμενων ως απελευθερώσιμων ατόμων. Αντίστοιχα, θα προτείνει τη μεταστέγαση, φιλοξενία ή και περίθαλψη των υπολοίπων, μη ικανών να επιβιώσουν μόνα τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην παρούσα χρονική στιγμή, σε νομίμως λειτουργούσες δομές περίθαλψης ή δομές φιλοξενίας που έχουν τη σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει κάθε δυνατή πληροφορία για το ιστορικό και την κατάσταση των ατόμων που φιλοξενούνται και θα αξιολογήσει τη χρόνια παραμονή τους σε συνθήκες αιχμαλωσίας και την δυνατότητα της επιτυχούς επανένταξης τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο, την υγεία, και ικανότητα τους να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν και δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσμό της περιοχής απελευθέρωσης.

Με βάση την προαναφερόμενη διάκριση και την πρόταση της επιτροπής θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία απελευθέρωσης- επανένταξης τους στο φυσικό περιβάλλον και στον κατάλληλα για αυτά βιότοπο των φιλοξενούμενων ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο αποθεραπείας τους και εκτιμάται ότι μπορούν να επιβιώσουν στη φύση.

 ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: