Στο ν. 4597/2019 οι διατάξεις για την επέκταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

4597_2019.jpg

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4597/2019 (Α’ 35) που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επέκταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών και την αύξηση των αμοιβών των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 44

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται, με ισχύ από 1.2.2019, ως εξής:

«5.1. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, χορηγείται προσαύξηση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).»

2. Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας των ανωτέρω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς πόρους είτε από άλλους πόρους.»

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των συγκεκριμένων διατάξεων, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την παράταση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

4597_2019_44_.jpg

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: