Δ. Παπαστερίου, Κτηματολογικό δίκαιο, 2η έκδ., 2019

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατ’ άρθρο ερμηνεία Νόμων 2308/1995 και 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42)

Το έργο «Κτηματολογικό Δίκαιο» του Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ. Δημητρίου Η. Παπαστερίου κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη).

Το Κτηματολογικό Δίκαιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η πρόσφατη νομοθεσία –κυρίως τα άρθρα 1 έως 42 ν. 4512/2018 – θέτει σε νέες βάσεις την οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς των ν. 2308/1995 και 2664/1998 επηρεάζεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από το ν. 4512/2018. Οι επιδράσεις είναι καταλυτικές. Κατάργηση υπαρχόντων οργάνων και αντικατάστασή τους από νέα όργανα, με δεσπόζον όργανο το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Η κτηματογράφηση έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο σε πολλές περιοχές της χώρας, αυτό της υποχρεώσεως για υποβολή δηλώσεων. Η παράλειψή τους εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, για παράδειγμα τον κίνδυνο χαρακτηρισμού των ακινήτων ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Σημαντική είναι η σύσταση και λειτουργία των Κτηματογραφικών Γραφείων για ετεροδημότες, καθώς και οι αναμενόμενες «μονάδες ενημέρωσης».

Η ανάγκη για ενημέρωση του νομικού κόσμου – αλλά και των ενδιαφερόμενων πολιτών – για τη νέα κατάσταση πραγμάτων οδηγεί στην παρούσα δεύτερη έκδοση του Κτηματολογικού Δικαίου, μετά την εξάντληση της πρώτης εκδόσεως. Πρόκειται για μια συστηματική επεξεργασία του νομικού καθεστώτος που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σημαντικότατη είναι η παράθεση και επεξεργασία της νέας νομολογίας, καθώς και η διαλεκτική προσέγγιση κατά περίπτωση της θεωρίας, οι οποίες καλύπτουν το κτηματολογικό φαινόμενο με εντατικούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία.

Περισσότερες πληροφορίες: www.sakkoulas.gr

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: