Ικανοποίηση για την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε πακέτο συμπερασμάτων σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και σχετικά με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για τα δάση. Τα συμπεράσματα ακολουθούν τη δημοσίευση έκθεσης της Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2018, στην οποία αναθεωρήθηκε ο ρόλος της στρατηγικής κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής της.

Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία συνέβαλε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της αειφόρου διαχείρισης των δασών και βελτίωσε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τα συμπεράσματα ορίζουν τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα δύο χρόνια για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, όπως η περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Τέλος, το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει μια φιλόδοξη ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ κατά της αποψίλωσης και την ανάπτυξη μιας νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2020.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα παρουσιαστούν στη διάσκεψη “Τα δάση μας, το μέλλον μας”, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25-26 Απριλίου 2019.

Πηγή: http://www.real.gr/ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: