Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους δυο υφυπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά και Δημήτριο Οικονόμου.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά, ανατίθενται:

 1. η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων αυτής,
 2. η εποπτεία των φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της ενέργειας.

Εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

 1. Η νομοθετική πρωτοβουλία,
 2. ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
 3. η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 4. η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κατά το μέρος που ανατίθενται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μελών των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα της ενέργειας,
 5. ο προσδιορισμός της πολιτικής και ο συντονισμός της εφαρμογής αυτής, ιδίως σχετικά με ζητήματα ανα- διάρθρωσης, αποκρατικοποίησης και διαρθρωτικών μέτρων που σχετίζονται με τον Όμιλο Δ.Ε.Η. Α.Ε. και τον Όμιλο Ε.Λ.Π.Ε.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου, ανατίθενται:

 1. η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και όλων των οργανικών μονάδων αυτής,
 2. η εποπτεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5).

Εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

 1. Η νομοθετική πρωτοβουλία,
 2. ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
 3. η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 4. η επιλογή και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο», κατά το μέρος που ανατίθενται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5),
 5. η εποπτεία και ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο».

 ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: