Διάθεση κυνηγετικών φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών

Με απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση κυνηγετικών φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών σε κυνηγετικούς συλλόγους με σκοπό τον εμπλουτισμό βιοτόπων εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες Τεχνικές Εκθέσεις Εμπλουτισμού Βιοτόπων.

Συνολικά θα διατεθούν 2.700 κυνηγετικοί φασιανοί σε 10 κυνηγετικούς συλλόγους. Οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς & υλοποίησης του εμπλουτισμού των βιοτόπων θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες των Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τις εποπτεύουσες δασικές υπηρεσίες προϋπολογισμό των Κυνηγετικών Συλλόγων.

Οι κυνηγετικοί σύλλογοι και ο αριθμός θηραμάτων που θα διατεθούν ανά σύλλογο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2019-2020

follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: