ΣτΕ 1795/2019: Παράνομες πράξεις αδειοδότησης έργου διάνοιξης δασικής οδού 

Η κατά το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 998/79 διάνοιξη δημόσιας οδού διά μέσου δάσους ή δασικής εκτάσεως είναι επιτρεπτή μόνον για εξαιρετικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται για λόγους σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, που θεμελιώνεται και αιτιολογείται επαρκώς πάντοτε δε ύστερα από περιβαλλοντική μελέτη, που διασφαλίζει πλήρως την προστασία του δάσους, καθώς και τη χλωρίδα και άγρια πανίδα που υπάρχει σ’ αυτό.

Η ύπαρξη ή μη του ανωτέρου δημοσίου συμφέροντος υπόκειται στον έλεγχο του ακυρωτικού δικαστού, ο οποίος εκτιμά και τα μέγιστα ανεκτά όρια αλλοιώσεως του φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να επιφέρει η διάνοιξη της οδού.

Τέτοιος λόγος σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος είναι, προδήλως, η πυρασφάλεια του ίδιου του δάσους, υπό την προϋπόθεση ότι η χάρη αυτής διάνοιξη της οδού γίνεται στο πλαίσιο συνολικής μελέτης πυροπροστασίας του δάσους, όχι, όμως, και η εξυπηρέτηση ακίνητης ιδιοκτησίας, της οποίας, μάλιστα, δεν προκύπτει η χρήση. 

Η αιτιολογία της διάνοιξης δασικής οδού είναι πλημμελής, διότι η εξυπηρέτηση με τη διάνοιξη του ιδιωτικού αγροκτήματος (ελαιώνα) του παρεμβαίνοντος, εκτάσεως 8,2 στρεμμάτων, δεν αποτελεί εξαιρετικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Η προσβαλλόμενη πράξη δεν παρέχει, άλλωστε, ούτε προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία που να εξειδικεύουν τη χρήση του ακινήτου του παρεμβαίνοντος προς στοιχειοθέτηση και στάθμιση του λόγου δημοσίου συμφέροντος, υπό την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη θυσία της δασικής βλαστήσεως προς εξυπηρέτηση συγκροτημένης γεωργικής εκμετάλλευσης. Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι η διάνοιξη του εν λόγω δασικού δρόμου εντάσσεται σε ευρύτερο δίκτυο πυρασφάλειας της δασικής περιοχής, όπως απαιτείται από τις οικείες διατάξεις. Συνεπώς, για τον λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να ακυρωθεί η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ ακυρωτέα αποβαίνει και η δεύτερη απόφαση, με την οποία απερρίφθη προσφυγή νομιμότητας κατά της πρώτης. 

[Περίληψης της αριθ. 1795/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας]

Πηγή: https://nomosphysis.org.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: