Τροπολογία για τις αυθαίρετες κατασκευές στο Δέλτα Έβρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», τροπολογία που περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση για το θέμα των υφιστάμενων, αυθαιρέτων κατασκευών στο Δέλτα του Έβρου.

Με το άρθρο 6 της τροπολογίας του ΥΠΕΝ παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση του π.δ. για την προστασία της περιοχής του Δέλτα του ποταμού Έβρου για άλλα δύο έτη και διατηρείται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, η αναστολή επιβολής κυρώσεων στις αυθαίρετες κατασκευές.

Με την παρ. 4 του άρθρου 122 ν. 4495/2017 είχε προβλεφθεί ότι θα εκδοθεί, εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/2017, προεδρικό διάταγμα για την προστασία της περιοχής του Δέλτα του ποταμού Έβρου. Για τη διάρκεια προετοιμασίας αυτού του προεδρικού διατάγματος, μέχρι δηλαδή να οριστικοποιηθούν οι δραστηριότητες που επιτρέπονται και απαγορεύονται στην περιοχή, είχε προβλεφθεί αναστολή των κυρώσεων στις αυθαίρετες κατασκευές που ήδη υφίστανται. Επειδή το προεδρικό αυτό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί ακόμη, αλλά είναι κρίσιμο για την προστασία του οικοσυστήματος του Δέλτα του Έβρου, με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοσή του για άλλα δύο έτη και διατηρείται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, η αναστολή επιβολής κυρώσεων στις αυθαίρετες κατασκευές.

Άρθρο 6

Μεταβατικές ρυθμίσεις για Δέλτα Έβρου

Η παράγραφος 4 του άρθρου 122 ν. 4495/2017 (Α’167) τροποποιείται ως εξής:

«4. Οι κείμενες στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετες κατασκευές υπάγονται σας διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων ιγ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, μετά την αποτύπωση τους σε προβολικό σύστημα ΕΣΓΑ 87 και την καταγραφή της χρήσης τους από το οικείο Δασαρχείο και εφόσον είναι σύμφωνες με το ειδικότερο περιεχόμενο και τους όρους του προεδρικού διατάγματος για την προστασία της περιοχής, το οποίο εκδίδεταί κατά τη διαδικασία του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4495/2017. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης ως και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Οι ως άνω κυρώσεις και μέτρα επιβάλλονται μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ως προς τις μη δυνάμενες να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κατασκευές, λόγω ασυμβατότητάς τους με το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής, όπως αυτό θα έχει καθορισθεί από το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.».ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: