Ο ρόλος των υποδομών χωρικών δεδομένων στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών(JRC) δημοσίευσε μια νέα μελέτη «Ο ρόλος των υποδομών χωρικών δεδομένων στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης». Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα εξέτασης του ρόλου που διαδραματίζουν οι υποδομές χωρικών δεδομένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος τους στο μέλλον. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της δράσης ISA² ELISE.

Η μελέτη αναπτύσσει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την εξέταση διαφόρων πτυχών που μπορούν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ υποδομών χωρικών δεδομένων και μετασχηματισμού της ψηφιακής κυβέρνησης. Πρόκειται κυρίως για θεσμικές πτυχές, τεχνικές πτυχές και πτυχές επιπτώσεων.

Στη συνέχεια η μελέτη εξετάζει αυτό το πλαίσιο σε 29 χώρες (όλες τις χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία). Στόχος είναι να αξιολογηθεί η εγκυρότητα αυτού του μέσου για τη συλλογή δεδομένων καθώς και για την ευρύτερη κατανόηση του θέματος. Από την συλλογή και ανάλυση δεδομένων προέκυψε ισχυρή σχέση μεταξύ των υποδομών χωρικών δεδομένων και του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης και η ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι χώρες το έχουν κατανοήσει και χρησιμοποιήσει.

Η μελέτη προτείνει να συνδεθεί η σύσταση του ΟΟΣΑ για την ψηφιακή διακυβέρνηση, με τις υποδομές χωρικών δεδομένων και την εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού των χωρών που υλοποιούν αντιστοιχές πολιτικές.


Πηγή: https://ec.europa.eu/isa2

https://opendata.ellak.gr/ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d