Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη τεχνικών οδηγιών βελτίωσης της βλάστησης στις βοσκήσιμες γαίες

Στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη τεχνικών οδηγιών βελτίωσης της βλάστησης στις βοσκήσιμες γαίες και πρότασης μοντέλου υπολογισμού της οικονομικότητας των επενδύσεων στις βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Κόκκα Ευαγγελία, ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγο, υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ζάγκα Δ. Θεοχάρη, Καθηγητή, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασοκομίας του Τομέα Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του ΑΠΘ και Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ..
 3. Παπαχρήστου Θωμά, Διευθυντή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και Πρόεδρο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας.
 4. Πλατή Παναγιώτη, Τακτικό Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και μέλος του Ελληνικού Αγροδασικού Δικτύου.
 5. Γιακουλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Εργαστηρίου Δασικών Βοσκοτόπων του Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ..
 6. Καραμανλή Ξάνθιππο, Καθηγητή, Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ..
 7. Ματσή Θεοδώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Εδαφολογίας, του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ..
 8. Τσιαμάδη Ευάγγελο, ΠΕ Κτηνιάτρων του Τμήματος Υγείας Ζώων – ΚΑΦΕ (Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών) της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 9. Τρίγκα Μάριο, Επίκουρο καθηγητή, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ..

Τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει η κα Κόκκα Ευαγγελία με αναπληρωτή τον κ. Ζάγκα Θεοχάρη.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποβολή στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος των ακόλουθων:

 1. Ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης τεχνικών οδηγιών που θα αφορά στη βελτίωση της βλάστησης των βοσκήσιμων γαιών οι οποίες θα εξειδικεύονται με προτάσεις κατάλληλων χειρισμών στις κατηγορίες του ΜΕΡΟΥΣ Β, κεφάλαιο 15. της ΚΥΑ 1058/71977/07-07-2017 (Β ́ 2331, υποπαράγραφοι 15.1., 15.2. και 15.4.):
  • έλεγχος των ανεπιθύμητων για βόσκηση ειδών,
  • διαχείριση – ανόρθωση (καλλιέργεια) θαμνολίβαδων και
  • εφαρμογή της βιολογικής λίπανσης.
 2. Ολοκληρωμένη πρόταση μοντέλου υπολογισμού της οικονομικότητας των επενδύσεων, ώστε να δικαιολογείται η επένδυση χρημάτων για αύξηση της βοσκοϊκανότητας της λιβαδικής μονάδας ή της ποιότητας των παραγόμενων ζωικών προϊόντων μέσα σ’ αυτή, αλλά και της προστασίας της από φυσικούς εχθρούς, όπως προβλέπεται στην εισαγωγή της παραγράφου 15. προτεινόμενες βελτιώσεις βλάστησης.

Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι την 30η Απριλίου 2020, με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα.ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: