Νεοκληρούχοι και εκτάσεις-ακίνητα «συνειδητής εγκαταλείψεως»

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η ακριβής, πλήρης και σαφής ταυτότητα της εκτάσεως με δασική βλάστηση είναι απαραίτητη για την κτηματολογική δασική τάξη πραγμάτων. Ωστόσο, η ταυτότητα αυτή σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις θεμελιώνεται σε υπάρχοντες τίτλους, που να διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια.

Οι ανύπαρκτοι ή ελαττωματικοί τίτλοι (λ.χ. συμβόλαια «… ώσπου βλέπει το μάτι…») συνδυάζονται με επιλογή των κοινωνών του δικαίου να αδιαφορούν για τον προσδιορισμό των εκτάσεων.

Πρόκειται για ένα γενικό πρόβλημα, που ανακύπτει λόγω της υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεων κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως, που σε πολλές περιπτώσεις προϋποθέτουν ποικίλες δαπάνες, λ.χ. για τοπογραφήσεις.

Έτσι, από τον έλλειψη προσδιορισμού φτάνουμε στη μη υποβολή δηλώσεων, με κατάληξη στα ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» και αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Σε αυτό το αποτέλεσμα καταλήγουν πολλοί κοινωνοί του δικαίου σε κάθε μορφής ακίνητο αλλά και για ποικίλους λόγους. Το υπάρχον νομικό καθεστώς οδηγεί τα πράγματα στην κατεύθυνση αυτή.

Εδώ αναδύεται ένα σοβαρό ζήτημα. Πράγματι «ενδιαφέρεται» το Δημόσιο να αποκτήσει κυριότητα σε όλες αυτές τις εκτάσεις-ακίνητα «συνειδητής εγκαταλείψεως»;

Εάν ναι, τα πράγματα μπορεί να αφεθούν στην προγραμματισμένη πορεία τους.

Εάν όχι, επιβάλλεται εγκαίρως να αντιμετωπισθεί το όλο ζήτημα με ειδικές ρυθμίσεις:

  • ίσως με δυνατότητα επανακτήσεως από τους αρχικούς δικαιούχους υπό ευνοϊκές συνθήκες·
  • ακόμη με μια μορφή επαναφοράς διατάξεων του Εποικιστικού Δικαίου υπέρ «νεοκληρούχων»·
  • ή με συνδυασμούς αυτών των δύο.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 06.12.2019

Διαβάστε επίσης:
Επείγουσα πρόταση
Επικίνδυνος συνδυασμός εξελίξεων
Περιστολή συνταγματικής ανεκτικότητας
Παρατάσεις Κτηματολογίου
Περί παρωχημένης … κρίσης
Εν αναμονή
Αμφίσημη Ανακοίνωση ΥΠΕΝ
Πολύπαθη προθεσμία
Δασικός Δικαστής
Νομοθετικά εξαμβλώματα
Άξεινοι δασικοί χάρτες
Δασολογική ορθότητα
Δασική ελαττωματικότητα αντί δασικής ορθότητας
Περί εξαγοράς δασών
Αγρωμένα δάση και δασωμένοι αγροί
Εξ ορισμού σκοπός και αξίωμα
Τρεις ακόμη αποφάσεις της ΟλΣτΕ υπέρ της αντισυνταγματικότητας των «οικιστικών πυκνώσεων»
Αντισυνταγματικότητα επεμβάσεως νόμου σε διεξαγόμενη δίκη
Το πρώτο βήμα για τις οικιστικές πυκνώσεις: ΟλΣτΕ 685/2019
Ελλάς ως διάδοχο Κράτος
Νομοθετική αξιολογική αντινομία;

Βιώσιμο δασικό οικιστικό περιβάλλον
Δύο θεμελιώδεις αποστολές
Κοινωνική υπαιτιότητα και θυσιαζόμενα δάση: Οικιστικές πυκνώσεις
Παραλογισμοί … και καταλογισμοί …
Ανισοσκελές … ισοζύγιο
Μάτειος Ίππος
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Της ύβρεως ή Κόρος ύβριν τίκτει
Της κραυγής
Της Σιωπής
Μισός αιώνας πράξεων χαρακτηρισμού. Μια διαρκής παρακαμπτήριος
Το ΑΚ 1057 στα δάση. Ειδοποιία και «οικιστικές πυκνώσεις»
Δείγματα και Δήγματα αντιπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς
ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
Στην κυριολεξία και μεταφορικά πυρκαγιές
Αριστεία και ισότητα στα δάση
–  Γούρνες: Φυσικές και νομικές
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξηΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: