Επικαιροποίηση σχεδίου Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Επικαιροποίηση του Σχεδίου Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας» στην εταιρεία «NERCO» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμανουήλ Γραφάκος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση του σχεδίου κώδικα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεων (ΚΕΚ) της Βουλής των Ελλήνων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η απευθείας ανάθεση έγινε «δεδομένου ότι η εταιρεία ήταν ο ανάδοχος του έργου της Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας, κατά συνέπεια διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την έγκαιρη και άρτια παροχή τής παραπάνω υπηρεσίας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και η χρονική διάρκεια στις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 16-12-2019, με λήξη την 23-12-2019. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2019» του προϋπολογισμού του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πράσινου Ταμείου.

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: