Επικαιροποίηση σχεδίου Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας

Την απευθείας ανάθεση του έργου «Επικαιροποίηση του Σχεδίου Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας» στην εταιρεία «NERCO» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Εμμανουήλ Γραφάκος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση του σχεδίου κώδικα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποιήσεων (ΚΕΚ) της Βουλής των Ελλήνων.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, η απευθείας ανάθεση έγινε «δεδομένου ότι η εταιρεία ήταν ο ανάδοχος του έργου της Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας, κατά συνέπεια διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την έγκαιρη και άρτια παροχή τής παραπάνω υπηρεσίας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και η χρονική διάρκεια στις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 16-12-2019, με λήξη την 23-12-2019. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2019» του προϋπολογισμού του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πράσινου Ταμείου.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: