Απαγόρευση θήρας κατά τη περίοδο έντονων χιονοπτώσεων σε Βέροια, Έδεσσα και Νάουσα

Με αποφάσεις των δασαρχείων Βέροιας, Έδεσσας και Νάουσας απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων και επικράτησης ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Δασαρχείο Βέροιας

Απόφαση: αριθμ. 10369/25.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4610/13.12.2019)

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας.

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών), σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων καθώς και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – παγετός).

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.


Δασαρχείο Έδεσσας

Απόφαση: αριθμ. 23017/25.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4692/13.12.2019)

Απαγόρευση Θήρας στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας σε περίπτωση χιονοπτώσεων και ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020.

Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα με την παρακολούθηση των ιχνών και σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηραμάτων.

Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδεσσας-Γιαννιτσών και ισχύει από τη δημοσίευσή της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρούσα και τις διατάξεις του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971 και 175/1975, της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β ́/1985) και της κοινής υπουργικής απόφασης 87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/ Β ́/2007).


Δασαρχείο Νάουσας

Δ.Α.Δ. 37/27.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4577/13.12.2019)

Δασική απαγορευτική Διάταξη Θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.

Απαγορεύουμε:

1) Την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν, συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού.

2) Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020, ήτοι στις 29-2-2020.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει και της αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής υπουργικής απόφασης.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 16.12.2019


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: