Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών σε Θεσσαλονίκη και Καστοριά

Με αποφάσεις του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Δασών Καστοριάς απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε περιπτώσεις έντονων χιονοπτώσεων και επικράτησης ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

Δ.Α.Δ. 6/2019, αριθμ. πρωτ. 66244/19.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4591/13.12.2019)

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης,
β. πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους,
γ. ολικός παγετός.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969, το άρθρο 115 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το άρθρο 50 του Ποινικού Κώδικα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020, ήτοι στις 29-02-2020.


Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Απόφαση αριθμ. 179896/27.11.2019 (ΦΕΚ Β´ 4569/13.12.2019)

Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων, στα όρια Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την κυνηγητική περίοδο 2019-2020.

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (που περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως χιονοπτώσεις και παγετού μεγάλης διάρκειας και έντασης, και όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί του χιονιού και σε περιπτώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω- ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων 86/69, 996/71, του ν. 177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 και Η.Π.37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/τ.Β ́/6-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της ΣΤ’ Κ.Ο.Μα.Θ. Π.Ε. Καστοριάς και των Κυνηγετικών Συλλόγων της Π.Ε. Καστοριάς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 16.12.2019


follow_fb.gifΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: