Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση έντονων χιονοπτώσεων στην Π.Ε. Λάρισας

Απόφαση απαγόρευσης θήρας κατά περίοδο που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, κ.λπ.) εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Λάρισας για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020

Π.Ε. Λάρισας

[Απόφαση 3744/215701/04.12.2019 (Β´ 4784) Διεύθυνσης Δασών Λάρισας]

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

“Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως παρακάτω:
* Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
* Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.
* Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας ( ν.δ. 86/1969, 996/1971 και του ν. 177/1975), της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β ́/1985) κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β ́/2012) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Δ/νση Λάρισας, Ζ ́ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικούς Συλλόγους Π.Ε. Λάρισας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.”


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.12.2019
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: