Απαγόρευση θήρας κατά την περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών σε Ευρυτανία και Φωκίδα

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών Ευρυτανίας και Φωκίδας με τις οποίες απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων διάρκειας και έντασης που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α., στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φωκίδας.

Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας

[Απόφαση 1855/204658/21.11.2019  (Β´ 4770) Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας]
 Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων.
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
“1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020 και όπου δεν απαγορεύεται με δασική αστυνομική διάταξη θήρας όπως παρακάτω:
– Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
– Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
– Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, κατά της ημέρες ολικού παγετού καθιστώντας τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής,
2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, 996/1971, του ν. 177/1975, της αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/ Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020.
4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Ευρυτανίας και σε
κάθε φιλόνομο πολίτη.”

Διεύθυνση Δασών Φωκίδας

[Απόφαση 1333/221415/12.12.2019 (Β´ 4749) Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας]
 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Π.Ε. Φωκίδας κατά την κυνηγετική περίοδο 2019- 2020..
“Έχοντας υπόψη…
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020 σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων διάρκειας και έντασης που έχουν κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 και 996/1971, του ν. 177/1975, της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/E. 103/01-09-2010 απόφασης ως τρο- ποποιήθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 ομοία (ΦΕΚ 415/Β ́).
Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων θήρας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 27.12.2019
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: