Έγκριση προϋπολογισμών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2020 των είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).

Για τους 28 ΦΔΠΠ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 14.545.656 ευρώ ενώ των προβλεπόμενων εξόδων στο ποσό των 14.537.272 ευρώ.

Ο ΦΔ Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου εμφανίζει τον υψηλότερο προϋπολογισμό, με τα έσοδα του να ανέρχονται στο ποσό 1.337.548 ευρώ, ενώ ο ΦΔ Εθνικού Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων τον χαμηλότερο, με έσοδα 177.944 ευρώ.

Όπως αναφέρει η υ.α., οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: