Αναδασωτικές μελέτες και κοινωνική υπαιτιότητα

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Η σημασία που έχει από τη φύση της η αναδασωτική μελέτη συνέχεται με τις πρωτοπόρες διατάξεις των άρθρων 24 και 117, παρ. 3, Συντ. Ως άξια ιδιαίτερης προστασίας, η ίδια μελέτη πρέπει να απαγκιστρωθεί από τις ποικίλες επιθυμίες ή ελπίδες – ολοφάνερες ή υφέρπουσες – σειράς ενδιαφερομένων που καραδοκούν, προσβλέποντας στις μειονεξίες του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος ή σε αδυναμίες ή ατέλειες μιας επόμενης νομοθετικής μεταβολής.

Εξάλλου, ένας συνετός και επιμελής νομοθέτης δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει – κατά τρόπο αιφνίδιο, απρόσμενο και απρόβλεπτο – ένα νομικό καθεστώς που θα απομείωνε  – αντί να ενισχύσει – τις αναδασωτικές μελέτες σε όλη τη διαδρομή τους, από τη σύνταξη, τον έλεγχο και την εποπτεία τους στην ακριβή, πλήρη και σαφή εφαρμογή τους μέχρι και την πραγματική ολοκλήρωση της αναδασώσεως. Ίσως με τον τρόπο αυτό υπάρχουν ελπίδες για να αποφύγουμε στο μέλλον προσφυγές στις «παρωχημένες κρίσεις».

Η πραγμάτωση  της αναδασώσεως είναι συνάρτηση της συνεχιζόμενης κοινωνικής υπαιτιότητας στο πεδίο των δασών, με την ευρεία του όρου σημασία. Δεσπόζουν οι ακόλουθες καταστάσεις:

Η κοινωνική υπαιτιότητα ως επαναλαμβανόμενο φαινόμενο∙

η θέση για «παρωχημένες κρίσεις», άμεσα ή έμμεσα, ως ενισχυτικός παράγοντας στην κοινωνική υπαιτιότητα∙

η συνταγματική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων, ανεξάρτητα από το όποιο νομικό καθεστώς διέπει τις αναδασωτικές μελέτες, ως έντονα δοκιμαζόμενη και συνεχώς μειούμενη προστασία∙

η εν γένει προστασία του δασικού πλούτου, υπό την επίκληση πρωτίστως της εισαγόμενης κλιματικής αλλαγής, ως υποβιβαζόμενη προστασία.

Απομένει η κατά περίπτωση εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου και της ισότητας στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο.

Ερώτημα: Με ποιο από τα θέματα αυτά θα ασχοληθεί το αναμενόμενο νέο σχέδιο νόμου;

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 20.01.2020

Διαβάστε επίσης:
Δύο σημαντικές αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου και μια υφέρπουσα
Αιολικοί σταθμοί και conta legem ερμηνεία ή ένα ερμηνευτικό ισοζύγιο: «ναι μεν αλλά»
Αποτελεσματική και διαρκής προστασία δασών;
Νεοκληρούχοι και εκτάσεις-ακίνητα «συνειδητής εγκαταλείψεως»
Επείγουσα πρόταση

 ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: