Σύμβαση στο έργο LIFE ForestLIFE

LIFE ForestLIFE: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου (ειδικός πληροφορικής)

Το έργο LIFE ForestLIFE απευθύνει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου (Θέση ειδικού πληροφορικής) για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)». Δείτε εδώ την πρόσκληση: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3544653Π8-779

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: