Καμπανάκι κινδύνου για την παράνομη υλοτομία στη Ρουμανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να σταματήσει την παράνομη υλοτομία

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ο οποίος απαγορεύει στις εταιρείες ξυλείας να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ προϊόντα που προέρχονται από παράνομα υλοτομηθέντες κορμούς. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, οι εθνικές αρχές δεν έλεγξαν αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν επέβαλαν τις κατάλληλες κυρώσεις.

Εξαιτίας των ασυνεπειών της ρουμανικής νομοθεσίας, οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν μεγάλες ποσότητες παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ρουμανικές αρχές διαχειρίζονται τα δάση —μεταξύ άλλων, επιτρέποντας την υλοτομία— χωρίς να αξιολογούν εκ των προτέρων τις επιπτώσεις στους προστατευόμενους οικοτόπους, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Επιπλέον, υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες στα σχέδια διαχείρισης δασών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης απώλεια προστατευόμενων δασικών οικοτόπων εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 κατά παράβαση των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές.ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: