ΣχΝ II: Και πάλι αναμόρφωση δασικών χαρτών

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Μια απαράδεκτη ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 48, παρ. 9, ΣχΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».

«9. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και αναρτηθέντες δασικοί χάρτες και τροποποιούνται οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να  συμπεριληφθούν σ’ αυτούς  διοικητικές πράξεις,  οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση  ή  επεξεργασία,  αντίστοιχα.

Η αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, και λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή  από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο, καθώς  και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων».

Πρόκειται για νέα ρύθμιση. Ρυθμιστικά αντικείμενά της είναι τα εξής:

  • Υποχρεωτική αναμόρφωσητων δασικών χαρτών, που έχουν υποστεί μερική ή ολική κύρωση και έχουν αναρτηθεί.
  • Τροποποίηση των δασικών χαρτών, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο καταρτίσεως ή θεωρήσεως, προκειμένου να συμπεριληφθούν σ’ αυτούς διοικητικές  πράξεις,  οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση  ή  επεξεργασία,  αντίστοιχα.
  • Αποτύπωση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο των πράξεων αυτών και των οριογραμμών τους, η οποία θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Κατά την αποτύπωση αυτή θα λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπόψη ιδίως:

– οι ψηφιοποιημένες απεικονίσεις τους που έχουν γίνει από κάθε αρμόδια υπηρεσία ή από φορείς στους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέθεσαν το σχετικό αντικείμενο,

– καθώς  και το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

  • Αναστολή της αποδεικτικής ισχύος των δασικών χαρτών ως προς ορισμένα αγροτεμάχια, κατά διάρκεια της παραπάνω ενδεικτικής προθεσμίας των δύο μηνών.

Ως γενική παρατήρηση, η παραπάνω ρύθμιση είναι σε εντονότατο βαθμό επικίνδυνη, διότι περιέχει – πολλά πρόσθετα – στοιχεία, που εκ νέου δε διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια. Η υποχρεωτική αναμόρφωση των δασικών χαρτών με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέους αλλά και πάλι ελαττωματικούς δασικούς χάρτες – τη φορά αυτή με πρόσθετες πηγές ελαττωματικότητας -, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε ένα ακόμη πιο νόθο Δασολόγιο και σε ένα περισσότερο ανεπαρκές Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για παράδειγμα, το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. , το οποίο περιήλθε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (και ισχύει), είναι κάθε άλλο παρά επαρκές αρχείο για το Δασολόγιο. Αντίθετα, αποτελεί πηγή ανακρίβειας, ελλείψεως πληρότητας και ασάφειας.

Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο παραπάνω άρθρο του ΣχΝ προσβάλλουν τα άρθρα 24 και 117, παρ. 3 Συντ και έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την απόφαση 685/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 18.03.2020

Διαβάστε επίσης:
ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Περιπετειώδεις αναμοχλεύσεις ή τα τσιμέντα και τα δάση
ΣχΝ I: Ορισμός των «οικιστικών πυκνώσεων»

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τον συντάκτη τους, χωρίς να συμπίπτουν κατ’ ανάγκη με την άποψη του dasarxeio.comΚατηγορίεςΑπόψεις, Δασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: