Σε δόσεις το τίμημα δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμάχιων

Τη δυνατότητα καταβολής σε δόσεις του τιμήματος για τη δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων που βρίσκονται μέσα σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, …και λοιπές διατάξεις».

Με κ.υ.α., θα ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης (καθορισμός των ποσών σε δόσεις, χρόνος και τρόπος καταβολής, δικαιολογητικά κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 7 της προτεινόμενης τροπολογίας προστίθεται εδάφιο στη παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 998/1979 (Α’ 289) η οποία έχει ως εξής:

«Άρθρον 66
Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

1. Σε καστανοτεμάχια που βρίσκονται μέσα σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις ή σε δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, εξαιρουμένων των εκτάσεων της κατηγορίας β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, και στα οποία φύονται περισσότερα από πέντε (5) κατά στρέμμα εξημερωμένα ή μη καστανοδένδρα μπορεί να παραχωρηθεί αντί τιμήματος χρήσης το δικαίωμα της δενδροκομικής εκμετάλλευσης αυτών σε μόνιμους κατοίκους του οικείου Ο.Τ.Α., κατά προτεραιότητα δε, σε κατ’ επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους.»

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 66 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η καταβολή του τιμήματος δύναται, κατόπιν αιτήματος του παραχωρησιούχου, να καταβάλλεται σε δόσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό των ποσών σε δόσεις, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

Όπως αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης, με τη δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου σε δόσεις, θα μπορέσουν να καταβληθούν με μεγαλύτερη ευκολία οι οφειλές των καστανοπαραγωγών και θα αυξηθεί σημαντικά η εισπραξιμότητά τους.

 

 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: