«Απάντηση στην θέση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την νομική επαναφορά της Ιερακοθηρίας»

Τη δική του απάντηση στο σχόλιο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την νομική  επαναφορά της ιερακοθηρίας δίνει ο Σύλλογος Ελληνικής Ιερακοτροφίας.

Όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος στην Ε.Ε και ένα από τα τρία στον υπόλοιπο κόσμο όπου δεν εφαρμόζεται η Ιερακοθηρία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία διατήρησης αγρίων πτηνών (79/409) για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ιερακοθηρία όχι μόνο προβλέπεται αλλά συνιστάται. 

«Η ιερακοθηρία είναι μια νόμιμη δραστηριότητα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελούσε διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού αν θα προωθήσει την τροπολογία που η ίδια η Δασική Υπηρεσία πρότεινε. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο θα μάς έδινε την δυνατότητα να προσφύγουμε σε αυτό, σε περίπτωση που αξιότιμος κύριος Χατζηδάκης δεν προωθούσε την τροπολογία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

Αθήνα, 04 Μαΐου 2020

Απάντηση στην θέση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την νομική  επαναφορά της Ιερακοθηρίας 

Αξιότιμα μέλη τη διοίκησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας,

Με λύπη και περισσή έκπληξη διαβάσαμε χτες την επιεικώς αδαή και υποκριτική επιστολή σας για την νομική επαναφορά της Ιερακοθηρίας στην χώρα μας την οποία αναρτήσατε στον επίσημο ιστότοπό σας. Παρά το γεγονός ότι για πάνω από 3 χρόνια (αν και υπήρξε μια συνάντηση), μέλη του Συλλόγου μας προσπαθήσαν να σας ενημερώσουν άρτια και υπεύθυνα για την Τέχνη της Ιερακοθηρίας και να προσέλθουν σε έναν ουσιαστικό διάλογο που θα είχε πολλαπλά οφέλη για την προστασία των αρπακτικών πουλιών, προς μεγάλη μας απογοήτευση προβήκατε σε μια ανακοίνωση άκρως αβάσιμη, λαϊκίστικη και αποπροσανατολιστική για το ευρύ κοινό. Για άλλη μια φορά, προσπαθώντας να καλύψετε την ενδεία σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο και την έλλειψη πραγματικών ρεαλιστικών θέσεων, αρκεστήκατε σε μια «αγωνιστικού τύπου» πρόχειρη «έκθεση ιδεών» ώστε απλά να ικανοποιήσετε το ακροατήριο σας και να μην κατηγορηθείτε για αδράνεια.

Ο Σύλλογος μας απαντά στην αυταπόδεικτη άγνοιά σας επί του θέματος παραθέτοντας τα παρακάτω στοιχεία:

1) Η Ιερακοθηρία είναι μια Τέχνη που υπηρετείται σε όλα τα κράτη της γης και που η UNESCO έχει κηρύξει ΑΫΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Το μόνο κράτος όπου ΔΕΝ εφαρμόζεται η Ιερακοθηρία  στην Ε.Ε και ένα από τα 3 στον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία διατήρησης αγρίων πτηνών (79/409) για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ιερακοθηρία όχι μόνο προβλέπεται αλλά συνιστάται για τις κάτωθι δράσεις:

 α) — για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας, — για λόγους αεροπορικής ασφάλειας, — για να προληφθούν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στα οικιακά ζώα, στα δάση, στην αλιεία και στα ύδατα  — για την προστασία τής χλωρίδας και πανίδας· β) — για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, για σκοπούς εμπλουτισμού πληθυσμών και επανεισαγωγής, καθώς και για εκτροφή σχετική με αυτές τις ενέργειες· γ) — για να επιτραπεί με αυστηρά ελεγχόμενους όρους και τρόπο επιλεκτικό η σύλληψη, η κράτηση και η ορθολογική εκμετάλλευση ορισμένων πτηνών σε μικρές ποσότητες. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ιερακοθηρική κοινότητα με το πάθος και την αγάπη στα αρπακτικά πουλιά  έχει συμβάλει τα μέγιστα στην διατήρηση των άγριων αρπακτικών πουλιών α) με την εκτροφή και την  απελευθέρωση απειλούμενων ειδών β) με την εκγύμναση τραυματισμένων πτηνών μετά την διαδικασία της περίθαλψης γ) με την συλλογή επιστημονικών δεδομένων στο πεδίο και επιστημονικές δημοσιεύσεις δ) με αυστηρές ποινές και βοήθεια στις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική πάταξη λαθρεμπορίου αρπακτικών πτηνών ε) με την χρηματοδότηση προγραμμάτων προστασίας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιερακοθηρίας και Προστασίας Αρπακτικών Πτηνών (IAF) (www. iaf.org) έχει ενεργήσει δυναμικά και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ σε περιπτώσεις ειδών που απειλούνται π.χ μονώνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα επικίνδυνων ηλεκτροφόρων καλωδίων, με κόστος εκατομμυρίων Ευρώ από χορηγίες ιερακοθήρων, σε αντίθεση με άλλες πρακτικές που το μόνο που κατάφεραν ήταν καταμέτρηση πτωμάτων και δακρύβρεχτες ανακοινώσεις χρηματοδοτούμενες από κοινοτικά προγράμματα εκατομμυρίων Ευρώ.

2) Η Ιστορικότητα της Ιερακοθηρίας στην χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητη τουλάχιστον  από τον 13ο αιώνα π.Χ. Συγγράμματα, αγάλματα, τοιχογραφίες, ιστορικές αναφορές ακόμα και κτήρια αποδεικνύουν ότι η Τέχνη ακόμα και περιορισμένα δεν σταμάτησε ΠΟΤΕ να ασκείται στην χώρα μας εδώ και 3,500 χρόνια.

 Η Ιερακοθηρία προβλεπόταν από όλα τα συντάγματα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους όπως επίσης και στον πρώτο ολοκληρωμένο δασικό κώδικα του 1969. Το 1998, λόγω της έλλειψης συλλογικότητας των ιερακοθήρων, και αποκλίνοντας από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταργήθηκε εν κρυπτώ και ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ το άρθρο όπου την μνημόνευε. Επι της ουσίας όμως ΠΟΤΕ δεν σταμάτησε να ασκείται στην Ελλάδα. Το 1998 συστάθηκε η μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας με τα αρπακτικά πτηνά όπου συνεχίζει ακόμα και σήμερα με μεγάλη επιτυχία την δράση της. Επιπλέον υπάρχουν κατ’ εξαίρεση άδειες για εκδίωξη πτηνών η θηλαστικών, με αρπακτικά πτηνά που επίσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία προς όφελος της δημόσιας υγείας και της φυσικής ισορροπίας οικοσυστημάτων.

3) Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της κάθε ΜΚΟ να διαφωνεί άλλο τόσο πρέπει να αναγνωρίστει ευρέως ότι καμμία ΜΚΟ δεν έχει οποιαδήποτε θεσμική  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Αρμόδιες αρχές είναι το ΥΠΕΝ και οι Δασικές Υπηρεσίες (Γενική Διεύθυνση Δασών) οι οποίες έχουν ενημερωθεί από τον Συλλογό μας και έχουν εργαστεί μελετώντας τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες για να φτιάξουν και να γνωμοδοτήσουν ένα αρκετά αυστηρό νομικό πλαίσιο για την άσκηση της Ιερακοθηρίας στην χώρα μας, που σε αντίθεση με την απόψη σας, θα προασπίσει το ηθικό δικαίωμα των λίγων Ελλήνων ιερακόθηρων να συνεχίσουν την Τέχνη τους χωρίς να διακυβεύεται η επιβίωση των άγριων αρπακτικών πτηνών. «Τα σκλαβωμένα υποχείρια» είναι νόμιμα και αντιμετωπίζονται με αμέριστη αγάπη και σεβασμό ως συνεργάτες. Έχουν βοηθήσει να μειωθεί το λαθρεμπόριο αλλά και να μάθουμε καλύτερα τα αρπακτικά πτηνά, με άμεση εφαρμογή στην προστασία τους.

4) Θα θέλαμε να αιτιολογήσουμε τον όρο «υποκριτική» που αποδώσαμε αρχικά στην ανακοίνωση αντίθεσής σας προς την Τέχνη που εκπροσωπούμε και να αφήσουμε το ευρύ κοινό και τις αρμόδιες αρχές να κρίνουν από τα παρακάτω πεπραγμένα:

  1. Το 2017 λάβατε ένα εύλογο χρηματικό ποσό από την COSMOTE ώστε να δείξετε όλη την διαδικασία φωλεωποίησης ενός ζεύγους βραχοκιρκίνεζων (που φώλιαζαν στον Πύργο του ΟΤΕ) όπου ΔΙΩΞΑΤΕ λόγω της ατυχούς επιλογής σας στον τόπο και στον χρόνο που τοποθετήσατε την κάμερα παρακολούθησης, πλησίον της φωλιάς. Τότε λοιπόν εκλήθη ο Πρόεδρος της Συλλόγου μας, κος Σ. Αθανασίου έπειτα από επικοινωνία να ΣΩΣΕΙ την κατάσταση (χωρίς να λάβει ούτε ένα ευρώ) και να χρησιμοποιήσει ένα εκπαιδευμένο βραχοκιρκίνεζο στην θέση των άγριων για να γίνει το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που έπρεπε να παραδώσετε σαν ανταποδοτικό παραδοτέο αποτέλεσμα της χορηγίας που λάβατε.
  2. Όπως γίνεται και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο έτσι και στην χώρα μας, πολλά τραυματισμένα αρπακτικά πτηνά γυμνάζονται υπεύθυνα από έμπειρους αρχί-γερακάρηδες για την επανένταξη τους στην φύση. Εκατοντάδες λοιπόν αρπακτικά έχουν εκγυμναστεί, αφιλοκερδώς μετά από πολύωρο προσωπικό μόχθο, ώστε να έχουν καλύτερη επιβιωσιμότητα. Επανειλλημένα αυτά τα ίδια αρπακτικά πτηνά εκγυμνάζονταν με διαδικασίες express για να πρωταγωνιστήσουν στις «Φιέστες απελευθέρωσης» όπου οργάνωνε και η δική σας «εταιρεία».
  3. Tο 2019 για τα γυρίσματα ταινίας μικρού μήκους για την μετανάστευση ανθρώπων και πτηνών, υπό την αιγίδα του NATIONAL GEOGRAPHIC και του ΥΠΕΝ, δεχτήκατε την συμμετοχή παρότι γνωρίζατε ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο ιερακοθηρικά εκπαιδευμένοι αετοί, ο οποίος ένας ήταν από την  Ελλάδα  με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας και έναν διεθνούς φήμης ιερακοθήρα.
  4. Σε επίσημη(για πρώτη φορά) που συγκαλέσατε οι ίδιοι και η υπεύθυνη του κοινότικου προγράμματος «Life ενάντια στο Έγκλημα κατά των Αγρίων Πουλιών» ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας(κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν επανειλημμένα),όπως και από την ΚΣΕ και τις Δασικές Υπηρεσίες και την ΕΛ.ΑΣ να συνδράμει είτε άμεσα είτε έμμεσα, για την σύλληψη λαθροθήρων ωδικών πτηνών. Το πράξαμε ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ από αγάπη στη φύση και πίστη στη συνεργασίας των ΜΚΟ μας. Από τις κατασχέσεις των αρμόδιων αρχών, χιλιάδες μικρόπουλα απελευθερώθηκαν στην φύση στα πλαίσια «ενημερωτικών απελευθερώσεων ευαισθητοποίησης» που συμμετείχε και η ΜΚΟ σας ώστε να διαφημίσει απτό αποτέλεσμα και να δικαιολογήσει την «δράση» της σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα ύψους 1,827, 689 Ευρώ!!

Να υποθέσουμε ότι στις παραπάνω περιπτώσεις(που όλες αποδεικνύονται με δελτία τύπου, έγγραφα και αλληλογραφία) η Ιερακοθηρία, ο Προεδρός μας και τα «σκλαβωμένα υποχείρια» δεν σας ενοχλούσαν ηθικά…

Θα θέλαμε να κλείσουμε την ανακοίνωση ουσιαστικά αναφέροντας ότι η Ιερακοθηρία είναι μια νόμιμη δραστηριότητα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελούσε διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού αν θα προωθήσει την τροπολογία που η ίδια η Δασική Υπηρεσία πρότεινε. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο θα μάς έδινε την δυνατότητα να προσφύγουμε σε αυτό, σε περίπτωση που αξιότιμος κύριος Χατζηδάκης δεν προωθούσε την τροπολογία.

Εν κατακλείδι, αναγνωρίζοντας το πολυετές έργο της ΜΚΟ σας στην προστασία των αγρίων πτηνών, θλιβόμαστε και για κάθε περαιτέρω αντιπαράθεση δεν θα ολισθήσουμε σε σειρηνιακούς παράφρονες μονολόγους, και δη καφενιακού τύπου στο διαδίκτυο, παρά μόνο θα ανταποκριθούμε σε πιθανή ΕΠΙΣΗΜΗ πρόσκληση των Αρμοδίων Αρχών (Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Θήρας και Δασών) για ουσιαστικό διάλογο επί των θέσεων σας.

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: