Ανακοίνωση για πρόσληψη 7 δασοφυλάκων

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (07) ατόμων, ειδικότητας «ΥΕ Δασοφυλάκων» διάρκειας τριών (3) μηνών από 01-06-2020 έως 31-08-2020 για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την προστασία του δασοκτήματος για το έτος 2020 του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α ́) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κομνηνών 76) μέχρι και την 18-05-2020.

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση που ακολουθεί:

[su_button url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2020/05/ΩΘΗ1ΩΗΖ-ΟΔΗ.pdf” target=”blank” background=”#4267b2″ color=”#ffffff” size=”6″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ[/su_button]

ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: