Π.δ. 51/2020: Σύσταση Πυροσβεστικών Κλιμακίων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 51/11.06.2020 με το οποίο συνιστώνται 80 Πυροσβεστικά Κλιμάκια, που λειτουργούν για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών και μόνο, εποχικών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου.

Τα εν λόγω Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια και στελεχώνονται από πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και εθελοντές πυροσβέστες, που ανήκουν στην υπηρετούσα δύναμη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών – Σταθμών υπαγωγής τους. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

Πιο αναλυτικά, τα Πυροσβεστικά κλιμάκια που συνιστώνται είναι τα εξής:

α. Στο Δήμο Θάσου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Λιμενάρια της ΠΕ Θάσου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Καβάλας.

β. Στο Δήμο Σουφλίου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Λευκίμη της ΠΕ Έβρου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Αλεξανδρούπολης.

γ. Στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Πόρτο Γερμενό της ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ελευσίνας.

δ. Στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Οικισμό Τιτάν της ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ελευσίνας.

ε. Στο Δήμο Σαλαμίνας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Αιάντειο της ΠΕ Νήσων Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.

στ. Στο Δήμο Σπετσών ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τις Σπέτσες της ΠΕ Νήσων Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ναυπλίου.

ζ. Στο Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Τροιζηνία της ΠΕ Νήσων Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ναυπλίου.

η. Στο Δήμο Κυθήρων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Ποταμό της ΠΕ Νήσων Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Γυθείου.

θ. Στο Δήμο Ωρωπού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Δροσοπηγή Ιπποκράτειος Πολιτεία της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

ι. Στο Δήμο Ωρωπού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Αμφιάρειο Καλάμου της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

ια. Στο Δήμο Μαραθώνος ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Κάτω Σούλι της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Νέας Μάκρης.

ιβ. Στο Δήμο Μαραθώνος ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Βαρνάβα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Νέας Μάκρης.

ιγ. Στο Δήμο Λαυρεωτικής ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Δασκαλειό της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Λαυρίου.

ιδ. Στο Δήμο Λαυρεωτικής ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Καμάριζα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Λαυρίου.

ιε. Στο Δήμο Μεγαρέων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Μάζι Μεγάρων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Μεγάρων.

ιστ. Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Πύργο της ΠΕ Σάμου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Σάμου.

ιζ. Στο Δήμο Ικαρίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Φραντάτο της ΠΕ Ικαρίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Σάμου.

ιη. Στο Δήμο Αμφιλοχίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Χαλκιόπουλο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Αμφιλοχίας.

ιθ. Στο Δήμο Ανδρίτσαινας- Κρεστένων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Ανδρίτσαινα της ΠΕ Ηλείας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πύργου.

κ. Στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Λαμπεία της ΠΕ Ηλείας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πύργου.

κα. Στο Δήμο Πρεσπών ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τις Πρέσπες της ΠΕ Φλώρινας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Φλώρινας.

κβ. Στο Δήμο Αλμυρού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Αλμυρό της ΠΕ Μαγνησίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κγ. Στο Δήμο Αλοννήσου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Στενή – Βάλα της ΠΕ Σποράδων, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κδ. Στο Δήμο Βόλου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Άγιο Λαυρέντιο της ΠΕ Μαγνησίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κε. Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Τσαγκαράδα της ΠΕ Μαγνησίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κστ. Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας της ΠΕ Μαγνησίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κζ. Στο Δήμο Σκιάθου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τις Κουκουναριές της ΠΕ Σποράδων, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κη. Στο Δήμο Σκοπέλου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Γλώσσα της ΠΕ Σποράδων, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

κθ. Στο Δήμο Σκοπέλου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Έληο της ΠΕ Σποράδων, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Βόλου.

λ. Στο Δήμο Ζακύνθου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Άγιο Λέοντα της ΠΕ Ζακύνθου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ζακύνθου.

λα. Στο Δήμο Ζακύνθου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Καταστάρι της ΠΕ Ζακύνθου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ζακύνθου.

λβ. Στο Δήμο Ζακύνθου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Κερί της ΠΕ Ζακύνθου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ζακύνθου.

λγ. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Παλαιοκαστρίτσα της ΠΕ Κέρκυρας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 1ο Π.Σ Κέρκυρας.

λδ. Στο Δήμο Αργοστολίου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Μαρκόπουλο της ΠΕ Κεφαλληνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Αργοστολίου.

λε. Στο Δήμο Σάμης ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Αντιπάτα της ΠΕ Κεφαλληνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Αργοστολίου.

λστ. Στο Δήμο Αριστοτέλη ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης «Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Κράγια».

λζ. Στο Δήμο Αριστοτέλη ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Ουρανούπολη της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Σταγείρων Ακάνθου.

λη. Στο Δήμο Κασσάνδρας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Αγία Παρασκευή της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πολυγύρου.

λθ. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Μουδανιά της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πολυγύρου.

μ. Στο Δήμο Πολυγύρου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Πλανά της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πολυγύρου.

μα. Στο Δήμο Σιθωνίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Σάρτη της ΠΕ Χαλκιδικής, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Πολυγύρου.

μβ. Στο Δήμο Σητείας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Χανδρά Σητείας της ΠΕ Λασιθίου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιεράπετρας.

μγ. Στο Δήμο Αγίου Βασίλειου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Μύρθιο Ρεθύμνου της ΠΕ Ρεθύμνης, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ρεθύμνου.

μδ. Στο Δήμο Αγίου Βασίλειου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κρύα Βρύση Ρεθύμνου της ΠΕ Ρεθύμνου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ρεθύμνου.

με. Στο Δήμο Πλατανιά ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Αλικιανό Χανίων της ΠΕ Χανίων, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον 1ο Π.Σ Χανίων.

μστ. Στο Δήμο Καρπάθου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Όλυμπο της ΠΕ Καρπάθου-Ηρωικής νήσου Κάσου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ρόδου.

μζ. Στο Δήμο Λέρου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Λακκί της ΠΕ Καλύμνου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κω.

μη. Στο Δήμο Πάτμου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Σκάλα της ΠΕ Καλύμνου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κω.

μθ. Στο Δήμο Ρόδου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Απολακιά της ΠΕ Ρόδου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ρόδου.

ν. Στο Δήμο Άνδρου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Κόρθι της ΠΕ Άνδρου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ερμούπολης.

να. Στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κορωνίδα της ΠΕ Νάξου, το οποίο υπάγεται επιχει- ρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ερμούπολης.

νβ. Στο Δήμο Τήνου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Πάνορμο της ΠΕ Τήνου, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ερμούπολης.

νγ. Στο Δήμο Επιδαύρου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Νέα Επίδαυρο της ΠΕ Αργολίδας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ναυπλίου.

νδ. Στο Δήμο Ερμιονίδας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Ηλιόκαστρο της ΠΕ Αργολίδας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ναυπλίου.

νε. Στο Δήμο Ερμιονίδας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κόστα Αργολίδας της ΠΕ Αργολίδας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ναυπλίου.

νστ. Στο Δήμο Γορτυνίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Καρκαλού της ΠΕ Αρκαδίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Τρίπολης.

νζ. Στο Δήμο Κορινθίων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Σοφικό της ΠΕ Κορινθίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κορίνθου.

νη. Στο Δήμο Κορινθίων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Χιλιομόδι της ΠΕ Κορινθίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κορίνθου.

νθ. Στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τους Αγίους Θεοδώρους της ΠΕ Κορινθίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κορίνθου.

ξ. Στο Δήμο Νεμέας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Νεμέα της ΠΕ Κορινθίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κορίνθου.

ξα. Στο Δήμο Σικυωνίων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Φενεό της ΠΕ Κορινθίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Κιάτου.

ξβ. Στο Δήμο Ελαφονήσου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Ελαφόνησο της ΠΕ Λακωνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Μολάων.

ξγ. Στο Δήμο Ευρώτα ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τις Κροκεές Λακωνίας της ΠΕ Λακωνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Γυθείου.

ξδ. Στο Δήμο Σπάρτης ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Άρνα Λακωνίας της ΠΕ Λακωνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Σπάρτης.

ξε. Στο Δήμο Σπάρτης ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Βαμβακού Λακωνίας της ΠΕ Λακωνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Σπάρτης.

ξστ. Στο Δήμο Δυτικής Μάνης ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Προάστειο της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Καλαμάτας.

ξζ. Στο Δήμο Πύλου – Νέστορος ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κορώνη Μεσσηνίας της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Καλαμάτας.

ξη. Στο Δήμο Τριφυλίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Γαργαλιάνων.

ξθ. Στο Δήμο Δελφών ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Βίνιανη της ΠΕ Φωκίδας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Άμφισσας.

ο. Στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Καλύβια Αράχωβας της ΠΕ Βοιωτίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Λιβαδειάς.

οα. Στο Δήμο Λαμιέων ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Παύλιανη της ΠΕ Φθιώτιδας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Λαμίας.

οβ. Στο Δήμο Δωρίδος ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Κροκύλιο της ΠΕ Φωκίδος, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Άμφισσας.

ογ. Στο Δήμο Διρφυών – Μεσσαπιών ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Στενή της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Χαλκίδας.

οδ. Στο Δήμο Διρφυών – Μεσσαπιών ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τον Σταυρό της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Χαλκίδας.

οε. Στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Αιδηψό της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιστιαίας.

οστ. Στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Βασιλικά της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιστιαίας.

οζ. Στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κοκκινομηλιά της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιστιαίας.

οη. Στο Δήμο Καρύστου ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τα Στύρα της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Χαλκίδας.

οθ. Στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Αχλάδι της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιστιαίας.

π. Στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα τη Δαφνούσα της ΠΕ Ευβοίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Ιστιαίας.ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: