Αποκατάσταση παραδοσιακού μονοπατιού και τμήματος κοίτης ρέματος στην περιοχή «Ρούκουνα» Ανάφης

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε έγγραφη διαμαρτυρία για καταστροφή μονοπατιού, χαρακτηρισμένου ως παραδοσιακού, καθώς και τμήματος κοίτης ρέματος στην Ανάφη. Η περιοχή βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε η, με τεχνικά μέσα, διάνοιξη του μονοπατιού, παρά τους σχετικούς περιοριστικούς όρους της άδειας επέμβασης που είχε χορηγηθεί στον Δήμο, οι οποίοι προέβλεπαν διάνοιξη μόνο με χειρονακτικά μέσα.

Ειδικότερα, η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Θήρας διαπίστωσε την πραγματοποίηση εκσκαφών και διαπλάτυνσης του μονοπατιού, ώστε να είναι δυνατή η διέλευση τροχοφόρων, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί η μορφολογία των τμημάτων του μονοπατιού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους υπαιτίους και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του μονοπατιού.

Μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θήρας πραγματοποίησε νεότερη αυτοψία στον χώρο και με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αιγαίου επεβλήθησαν στους υπαιτίους τα αναλογούντα πρόστιμα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ αποφασίστηκε η απαγόρευση προσπέλασης τροχοφόρων από το υπόψη μονοπάτι με την τοποθέτηση μονίμων εμποδίων από τον Δήμο, ικανών να αποτρέψουν τη διέλευση των τροχοφόρων. Επίσης, αποφασίστηκε η άμεση αποκατάσταση και επαναφορά τμημάτων της επέμβασης στην προτέρα κατάσταση από τον Δήμο Ανάφης καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Δια βίου Μάθησης – Παιδείας & Απασχόλησης Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, εφόσον κρίνεται εφικτή.

Κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, αποκαταστάθηκε στην πρότερη κατάσταση το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού, ενώ παράλληλα ο Δήμος τοποθέτησε μπάρα απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην είσοδό του.

Κατόπιν τούτων, και σε συνέχεια της διαμεσολάβησης, κοινοποιήθηκε στην Αρχή έγγραφο του Δήμου Ανάφης με τo οποίo ενημερώθηκε ότι λόγω πλημμυρικών φαινομένων δημιουργήθηκαν κατά μήκος του μονοπατιού εμπόδια με φράγματα και νεροφαγώματα με αποτέλεσμα να καθίσταται απαγορευτική η διάβασή του.

Με βάση τα νέα πραγματικά δεδομένα, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εκ νέου στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλιστεί η τέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του μονοπατιού.

Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής, το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας συνέταξε μελέτη και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση σχεδίου αποκατάστασης της κοίτης του ρέματος Ρούκουνα. Περαιτέρω, εκπονήθηκε μελέτη για τον Δήμο Ανάφης, με στόχο την αποκατάσταση και βελτίωση της βατότητας του μονοπατιού, που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάδειξης των πεζοπορικών διαδρομών της νήσου Ανάφης.

https://www.synigoros.grΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: