Συνήγορος του Πολίτη: Μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίου στο Δήμο Δομοκού

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενη για την μετατροπή αποθήκης σε ποιμνιοστάσιο δυναμικότητας 150 αιγοπροβάτων στο Δήμο Δομοκού σε απόσταση μόλις πέντε (5) με δέκα (10) μέτρων από τις οικίες των περιοίκων.

Ήδη από το 2015, οι περίοικοι είχαν αρχίσει τις διαμαρτυρίες τους επισημαίνοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες αποστάσεις και το ποιμνιοστάσιο λειτουργεί χωρίς τις νόμιμες άδειες εγκρίσεις και προϋποθέσεις και χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, την αποθήκη-ποιμνιοστάσιο τη φυλάσσουν καμιά δεκαριά σκυλιά, τα οποία έχουν κατά καιρούς επιτεθεί στους περίοικους, συμβάντα που έχουν καταγραφεί στο αστυνομικό δελτίο του Α.Τ. Δομοκού. Η πλημμελής λειτουργία του ποιμνιοστασίου σε μηδενική απόσταση από τις οικίες εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των κατοίκων.

Το 2016 ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας είχε εκδώσει την με αρ. οικ. 5801/97708 απόφαση ολικής διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, απομάκρυνσης του ζωικού της κεφαλαίου και επιβολή διοικητικού προστίμου, ορίζοντας μάλιστα την άμεση απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε, καθώς μετά από ένσταση της ιδιοκτήτριας του ποιμνιοστασίου, η υπόθεση κρίθηκε σε δεύτερο βαθμό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο έκανε δεκτή την ένστασή της κρίνοντας την απόφαση οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.

Μετά από νέες καταγγελίες της αναφερόμενης και άλλων περιοίκων, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Φθιώτιδας πραγματοποίησε εκ νέου επιτόπιες υγειονομικές επιθεωρήσεις καταγράφοντας και πάλι την ανθυγιεινή κατάσταση σε βάρος των περιοίκων και τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία γενικότερα.

Στην τελευταία έκθεση τους, οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Π.Ε. Φθιώτιδας επισήμαναν και πάλι τις ήδη καταγεγραμμένες υγειονομικής φύσης παραβάσεις, την παράβαση της με αρ. 3966/88 απόφασης του Νομάρχη Φθιώτιδας και του άρθρου 22 του υγειονομικού κανονισμού προτείνοντας την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της ιδιοκτήτριας του ποιμνιοστασίου. Η συγκεκριμένη έκθεση απεστάλη και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας για τις ενέργειές του.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Περιφέρειας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τονίζοντας ότι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν φαίνεται να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις και, επομένως, δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας εγκατάστασης με βάση τον ν. 4056/12, όπως ορίζονται στις παρ. 1, 3 και 7 του άρθρου 5 και στο Παράρτημα του άρθρου 20 του νόμου. Επιπλέον, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια διατήρησης, καθώς η συγκεκριμένη εγκατάσταση διατηρεί πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα από τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Η ελάχιστα προβλεπόμενη απόσταση από το όριο οικισμών με πληθυσμό 501 έως 2000 κατοίκους είναι τα 100 μ. για μικρότερα των 6 ισοδύναμα, η δε μείωση του 25% σημαίνει 75μ. (και όχι 5-10μ.) και με προϋπόθεση την προστασία της δημόσιας υγείας, τις ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη μονάδα και την κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής. Κριτήρια, που όπως φαίνεται δεν πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση, καθώς μάλιστα δεν πρόκειται ακριβώς για μονάδα οργανωμένη, αλλά για ένα μεγάλο μαντρί ακριβώς δίπλα στα σπίτια του οικισμού. Τέλος, ο Συνήγορος ζήτησε ενημέρωση και αμεσότητα ενεργειών από τους συναρμόδιους φορείς προς αποκατάσταση του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί.

Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, εκδόθηκε η με αριθ. 17081/216834/30.9.2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας για «ολική διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης και απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου» καλώντας την καθού να απομακρύνει το ζωικό της κεφάλαιο από το σημείο μέσα σε προθεσμία σαρανταπέντε (45) ημερών.

Με την παρέλευση της προθεσμίας, η Περιφέρεια απέστειλε έγγραφο στην ιδιοκτήτρια του ποιμνιοστασίου ενημερώνοντάς την ότι σε περίπτωση που δεν το έχει απομακρύνει ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στο μέλλον, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην αναγκαστική σφράγιση των σταυλικών της εγκαταστάσεων και διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας όσο και η αναφερόμενη ενημέρωσαν την Αρχή ότι τελικά η σταυλική εγκατάσταση μετακινήθηκε γύρω στα 150μ. πιο μακριά από την προηγούμενη θέση. Ο Συνήγορος με το τελευταίο καταληκτικό έγγραφό του ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής να ενημερώσει την ρυπαίνουσα για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση από το ρυπαντικό φορτίο του χώρου της παλαιότερης εγκατάστασης.ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: