Η νέα σύνθεση της Επιτροπής «Φύση 2000»

Στη συγκρότηση της Επιτροπής «Φύση 2000» προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής «Φύση 2000» είναι ο έλεγχος τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο, για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας), αλλά και για το σύνολο του Εθνικού χώρου (πέραν του δικτύου Natura 2000). Η Επιτροπή ‘Φύση 2000’ ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ασκώντας σειρά αρμοδιοτήτων για το σκοπό αυτό.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελείται από τους ακόλουθους:

 1. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
 • Ειρήνη Πιτταρά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτή τον Αλκή – Βασίλειο Ράμμο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
 1. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
 • Αννα Φουλίδη, του κλάδου ΠΕ 01 Γεωπονικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας, με αναπληρώτρια τη Μαρία Οικονόμου, του κλάδου ΠΕ 04 Ιχθυολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας.
 1. Από το Υπουργείο Εσωτερικών:
 • Βασιλική Μασούρα, του κλάδου Π Ε Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και ΛειτουργίαςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρώτρια τη Μαρία Κωστοπούλου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.
 1. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
 • Μαργαρίτα Κοκκώνη, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος – Φυσικών, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον Σταμάτιο Μπονάτσο, ειδικότητας Π Ε Αρχαιολόγων, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 1. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
 • Γεώργιο Καλογεράκη, Αξιωματικό – Πλωτάρχη Λ.Σ., της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή τον Μάριο Αδαμόπουλο, Αξιωματικό – Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., της Δ/νσης Ελέγχου Αλιείας.
 1. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
 • Ιωάννη Μητσόπουλο, ΠΕ Γεωτεχνικών, Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Χρήστο Σώκο, ΠΕ Γεωτεχνικών, Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, Καθηγητή Θαλάσσιας Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αναπληρωτή τον Ξάνθιππο Καραμανλή, Καθηγητή Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας Βιολογίας.
 2. Ιφιγένεια Καγκάλου, Καθηγήτρια Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με αναπληρώτρια την Έλενα Χατζηχαραλάμπους, Δρ. Βιολόγο, στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Οικολογίας.
 3. Παναγιώτη Παφίλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Σάββα Καζαντζίδη, Ερευνητή στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Ζωολογίας.
 4. Δημήτριο Μπακαλούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Μαζάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Δασοπονίας.
 5. Ιωάννη Τσιριπίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Φυτοκοινωνιολογίας Χερσαίων Τύπων Βλάστησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη-Δημοσθένη Αδαμάκη, Επίκουρο Καθηγητή Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Βοτανικής.
 6. Σταμάτη Σταματιάδη, Δρ. Εδαφολογίας στο Εργαστήριο Οικολογίας Εδάφους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπίλα, Δρ. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο της εδαφολογίας.
 7. Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής του The Green Tank, με αναπληρώτρια τη Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς.
 8. Αναστασία Κομνηνού, επιστημονική συνεργάτιδα του «ΑΡΙΩΝ – Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών», με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
 9. Παναγιώτη Δημόπουλο, Καθηγητή Βοτανικής – Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με αναπληρώτρια τη Μαρία Στουμπούδη, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Δημόπουλος και Αντιπρόεδρος η Ιόλη Χριστοπούλου, που αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

0 Πρόεδρος της Επιτροπής συντονίζει τις εργασίες του οργάνου, κατανέμει αυτές στα μέλη της Επιτροπής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της και ασκεί εν γένει όλες τις αρμοδιότητες που του παρέχει ο νόμος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.

 ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: