Σοβαρό πρόβλημα παράνομης υλοτομίας και προστασίας περιοχών Natura στη Ρουμανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να καταπολεμήσει την παράνομη υλοτομία και να προστατεύσει καλύτερα τα δάση στις περιοχές της Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010], ο οποίος απαγορεύει την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που προέρχονται από παράνομα υλοτομηθέντες κορμούς. Οι ρουμανικές αρχές δεν έλεγξαν αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν επέβαλαν τις κατάλληλες κυρώσεις. Εξαιτίας των ασυνεπειών της ρουμανικής νομοθεσίας, οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν μεγάλες ποσότητες παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι ρουμανικές αρχές διαχειρίζονται τα δάση —μεταξύ άλλων, επιτρέποντας την υλοτομία— χωρίς να αξιολογούν εκ των προτέρων τις επιπτώσεις στους προστατευόμενους οικοτόπους, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Επιπλέον, υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες στα σχέδια διαχείρισης δασών. Η ΕΕ διαπίστωσε επίσης απώλεια προστατευόμενων δασικών οικοτόπων εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 κατά παράβαση των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά.

Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε διεξοδικά τα επιχειρήματα που προέβαλε η Ρουμανία μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Φεβρουάριο του 2020, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν δεν αντιμετωπίστηκαν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός ενός μηνός, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: