Διαγωνισμός για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Πυροσβεστική Ακαδημία με κατατακτήριες εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι (6) πτυχιούχων Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Οι έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΣΕΙΣ
Γεωλογίας 2
Δασολογίας 1
Ψυχολογίας 1
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 6

Στο παράρτημα (Η) της προκήρυξης αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ηλικίας μέχρι 33 ετών, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Πέμπτη 23/07/2020 έως και την Παρασκευή 31/07/2020, εκτός του σαββατοκύριακου – η Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών ΔΕΝ θα παραλαμβάνει αιτήσεις στις 25 και 26/07/2020. Μετά την 31-07- 2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 08:00 ́ έως ώρα 15:00 ́, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Για αναλυτικές πληροφορίες:

Προκήρυξη διαγωνισμού

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Οδηγίες συπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ΔήλωσηςΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: