Διαδοχικές τηλεδιασκέψεις για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των Ανακοινώσεων – Προσκλήσεων των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αναφορικά με τη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 48 ν. 4685/2020, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές τηλεδιασκέψεις μεταξύ της Συντονίστριας Α.Δ. Κρήτης, κ. Μαρίας Κοζυράκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη, “Σύσκεψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4685 και των σχετικών ΥΑ“, συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κων/νος Αραβώσης και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ. Συζητήθηκαν διεξοδικά το πλάνο ενεργειών καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις νέες θεσμικές προδιαγραφές κατάρτισης τους. Συμφωνήθηκε η υλικοτεχνική και στελεχιακή ενίσχυση των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να ανταπεξέλθουν στις διαδικασίες αναμόρφωσης και επανανάρτησης των χαρτών χωρίς σημαντική εργασιακή επιβάρυνση και χρονική καθυστέρηση, ενώ προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την έγερση των αγωγών του Δημοσίου στο κτηματολόγιο.

Στη δεύτερη, διαδοχική, τηλεδιάσκεψη, “Σύσκεψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4685 και των σχετικών ΥΑ με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις“, συμμετείχαν επιπλέον όλοι οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ώστε να υπάρχει κοινή και ταυτόχρονη ανταπόκριση όλων των Δασικών Υπηρεσιών στις διαδικασίες αναμόρφωσης και εκ νέου κατάρτισης των δασικών χαρτών. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος ζήτησε από τους Συντονιστές την υποστήριξη και επιτάχυνση των ενεργειών για την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, ώστε το σχεδιαζόμενο τελικό χρονοδιάγραμμα να μην υπερβεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Σε πρώτο χρόνο, για τη διαδικασία αναμόρφωσης των χαρτών, η κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Στη συνέχεια, βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020), οι Διευθύνσεις Δασών καλούνται να εξετάσουν τα υποβληθέντα στοιχεία και να ολοκληρώσουν την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: