Διεύθυνση Δασών Κιλκίς: Ανακοίνωση για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς ενημερώνει τους ενδιαφερομένους, που κατέχουν εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ότι η καταληκτική προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8378/22-7-2020 σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση της, παρατείνεται σύμφωνα με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3462 Β’/20-8-2020) κατά 25 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Ο Διευθυντής Δασών Κιλκίς

Ευθύμιος Πολιτίδης
Δασολόγος με Α′ Βαθμό


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: