Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης στοιχείων για δασικούς χάρτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν δημοσίευσης της αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221//12-08-2020 (ΦΕΚ 3462/Β ́) Απόφασης Υφυπουργού Π.ΕΝ που τροποποίησε την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), σας κάνουμε γνωστό ότι παρατείνεται κατά 25 ημέρες, δηλαδή από τις 19 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα, η προθεσμία προσκόμισης διοικητικών πράξεων από τους πολίτες που περιλαμβάνονται στην από 20-07-2020 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, (αρ. πρωτ. 110733/20-07-2020).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), 1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Λαμία,Τ.Κ. 35100-Τηλέφωνο: 2231053021, Τηλεμοιοτυπία (fax): 2231022410, Δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email) : ddasonfthiot@apdthest.gov.gr

Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ

Παπανδρέου Ανδρέας
Δασολόγος


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: