Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης στοιχείων για δασικούς χάρτες

Τροποποίηση Ανακοίνωσης – πρόσκλησης για την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην με ημερομηνία “20-07-2020” πρόσκληση της Υπηρεσίας μας (υπ’ αριθμ. 112918/20-07-2020 έγγραφο), παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 14η-09-2020, ημέρα Δευτέρα.

Κατά τα λοιπά η σχετική πρόσκληση παραμένει “ως έχει”.

Ο Διευθυντής Δασών Αρκαδίας α.α.

Σωσάννα Καρούντζου
Δασολόγος


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: