Διεύθυνση Δασών Δράμας: Παράταση προθεσμίας για την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων

Διεύθυνση Δασών Δράμας

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 8404/22.07.2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από την 21η Αυγούστου 2020 στην 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη.


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: