Διεύθυνση Δασών Ξάνθης: Ανακοίνωση παράτασης για την προσκόμιση διοικητικών πράξεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 22 Ιουλίου 2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ξάνθης, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 21/08/2020 στις 15/09/2020, ημέρα Τρίτη.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά προτίμηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), τηρώντας όλα τα ατομικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού 2313309008.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, 5Ος όροφος, τηλέφωνο 2541066010, 2313309008, τηλεομοιοτυπία (fax) 2541022115, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email) ddas-xan@damt.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Παναγιώτης Μουχταρίδης
Γεωτεχνικός – Δασολόγος με Α΄ Βαθμό


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020



ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: