Δ/νση Δασών Λέσβου: Ανακοίνωση παράτασης για την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β΄ 3462), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 17-07-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 19/08/2020 στις 13/09/2020, ημέρα Κυριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), Κουντουριώτη 79,  Μυτιλήνη, τηλέφωνα επικοινωνίας:  2251350971, 2251350930  και  2251350931, τηλεομοιοτυπία fax: 2251045297, Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου- email: pvaddl@apdaigaiou.gov.gr

24/08/2020

Ο Δ/ντής Δασών Λέσβου

Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: